Wie, wat waar

Snelzoeker

Gastouderbureau MiKaDo

Gastouderbureau MiKado is in 2005 opgericht door Carla van der Woord en Monique Lindeijer. Beiden hebben een pedagogische achtergrond en ruime werkervaring in de kinderopvang.

MiKaDo is een officieel gastouderbureau en goedgekeurd door de GGD.
Contactpersoon: Carla v.d. Woord / Monique Lindeijer
Buitenerf 132
4824 HL Breda

> Bekijk op google

Blokkentuin

Buitenschoolse opvang (bso) Blokkentuin is gehuisvest in Nutsbasisschool de Hoogakker locatie Blokmoeren. De bso beschikt over twee groepsruimtes. Er wordt gebruik gemaakt van een klaslokaal van de basisschool en een eigen groepsruimte in het aangrenzende pand. Zij zijn middels een tussendeur met elkaar verbonden. Ook maakt de bso gebruik van de speel/gymzaal.
Per tien kinderen is er een pedagogisch medewerker aanwezig. Na een dag intensief en geconcentreerd werken op school, mogen alle kinderen zich op de bso lekker ontspannen en is er ruimte voor veel beweging. De kinderen hebben ruime inspraak in wat ze aan activiteiten willen ondernemen. De tijd na school is voor hen ontspanning/vrije tijd, waarin ze (uiteraard binnen de regels en afspraken die er zijn) zelf mogen bepalen wat ze gaan doen. In de vakanties wordt een vakantieprogramma aangeboden met daarin ook een aantal uitstapjes. Hierin kunnen de kinderen meedenken en ook bij de aanschaf van speelgoed mogen wensen aangegeven worden.

Openingstijden
Bso Blokkentuin biedt de volgende opvangmogelijkheden:

  • Voorschoolse opvang van maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 09.00 uur.
  • Naschoolse opvang op woensdag en vrijdag van 12.00 tot 18.30 uur en maandag, dinsdag en donderdag van 15.15 tot 18.30 uur.
  • Tijdens schoolvrije van de school van 07.30 tot 18.30 uur.
  • In de vakanties van 07.30 tot 18.30 uur. 

Achterwacht
Omdat het wel eens voorkomt dat een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat, moet er volgens het convenant Kinderopvang een achterwacht geregeld zijn. Deze persoon kan dan te allen tijde worden ingezet bij een eventuele noodsituatie. Blokkentuin heeft als achterwacht medewerkers van basisschool de Hoogakker en van kinderdagverblijf Blokkentuin beschikbaar.

Inspraak is goed geregeld
Het contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Iedere unit heeft een eigen actieve oudercommissie (OC) met hierin enthousiaste ouders die gebruik maken van de kindercentra binnen die unit. De OC kunt u bereiken via: oudercie-kleinduimpje@hotmail.com.

Mijn Kober
Als klant van Kober kindercentra krijgt u toegang tot uw eigen Mijn Kober account. Hier vindt u nieuws, belangrijke documenten en fotoalbums van uw eigen locatie(s). Ook kunt u uw klantgegevens, contracten, facturen en jaaropgaven inzien.

Contactpersoon: Dennis Adriaanse
Blokmoeren 14
Breda

> Bekijk op google

Post adres:
Postbus 7482
4800 GL Breda
Tel. (076) 504 56 05
Mobiel. 06-30264544

> Bekijk de website
> Nu mailen

Blokkentuin

Contactpersoon: Dennis Adriaanse
Blokmoeren 28a
4824 JN Breda

> Bekijk op google

Post adres:
Postbus 7482
4800 GL Breda
Tel. 076-5412616
Mobiel. 06-30264544

> Bekijk de website
> Nu mailen

Merlijn Sport en Spel

Kinderen brengen tegenwoordig veel tijd voor computer en televisie door. Volgens de media zijn kinderen te weinig bezig met buiten spelen en sportieve activiteiten. Maar ouders hebben ook te maken met overvolle programma’s (werken, halen, brengen, enz.).
Merlijn heeft hier een oplossing voor bedacht: de sport en spel bso. De uitgangspunten voor deze nieuwe soort bso zijn:
  • kinderen laten bewegen
  • kinderen actief buiten bezig laten zijn
  • kinderen kennis laten maken met verschillende sportieve bezigheden

We bieden niet alleen sport, maar ook sportieve spelvormen (denk aan ringwerpen, skippyballen of verstoppertje). Hiervoor hebben wij een prima locatie gevonden: Voetbalvereniging Boeimeer aan de overkant van bso Merlijn. We mogen gebruik maken van het voetbalterrein, de kleedkamers, groenstroken en de kantineruimte. Momenteel kunnen kinderen op maandag, dinsdag en donderdag gebruikmaken van de sport en spel bso. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unitmanager.

Contactpersoon: Dennis Adriaanse
Heksendans 4
Breda

> Bekijk op google

Post adres:
Postbus 7482
4800 GL Breda
Tel. (076) 504 56 05
Mobiel. 06-30264544

> Bekijk de website
> Nu mailen

Merlijn

Het centrum voor buitenschoolse opvang (bso) Merlijn bestaat uit een groep van maximaal vijftig kinderen in de leeftijd van 4 tot 11 jaar. Deze groep wordt begeleid door vaste pedagogisch medewerkers, waardoor kinderen en ouders steeds dezelfde, vertrouwde gezichten zien. Ook wordt zoveel mogelijk met vaste invalkrachten gewerkt. We proberen een sfeer te creëren waarin de kinderen zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ons motto is dat het voor zowel de kinderen, als de ouders, als de pedagogisch medewerkers fijn is om op Merlijn te zijn.

Tijdens de vakanties biedt Merlijn de kinderen een afwisselend en leuk programma, afgestemd op de leeftijd van de kinderen.
Contactpersoon: Dennis Adriaanse
Tweeschaar 12
4822 AT Breda

> Bekijk op google

Post adres:
Postbus 7482
4800 GL Breda
Tel. (076) 504 56 05
Mobiel. 06-30264544

> Bekijk de website
> Nu mailen

Diverse kinderdagverblijven / creche in de Haagse Beemden

De Kober groep biedt kinderen optimale ontwikkelingskansen in het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, de peuteropvang, tijdens het overblijven en in de gastouderopvang.
Wij vinden dat ieder kind uniek en bijzonder is en van nature nieuwsgierig is om de wereld te ontdekken. Vanuit die gedachte bieden we ieder kind een vertrouwde, veilige en vooral ook leuke plek.
Wij hebben altijd direct plaats, zoek een locatie bij u in de buurt via de locatiezoeker op www.kober.nl. Daar vindt u ook meer informatie en kunt u direct inschrijven.
Post adres:
Postbus 7482
4800 GL Breda
Tel. (076) 504 56 02
Mobiel. Fax: (076) 504 56 09

> Bekijk de website
> Nu mailen

Kinderopvang De Pandabeertjes

Kinderopvang De Pandabeertjes werkt samen met GOB Sol Bambini.
Solo Bambini is een door de gemeente Breda erkend gastouderbureau (zie registratie).

Gastouderopvang is een flexibele en kleinschalige vorm van kinderopvang. Voor ouders die het belangrijk vinden dat hun kind(eren) opgevangen worden in een huiselijke en warme omgeving is het de ideale oplossing. De huiselijke sfeer van de opvang zorgt ervoor dat Uw kind er zich vertrouwt voelt waardoor een goede emotionele band tussen het kind en de gastouder gewaarborgd wordt. Verder weet het kind waar het aan toe is bij de gastouder.

Contactpersoon: Angela Koot
Watermunt 33
4823 MG Breda

> Bekijk op google
Mobiel. 06-11200662

> Bekijk de website
> Nu mailen

GOB Solo Bambini

Solo Bambini is een door de gemeente Breda erkend gastouderbureau (zie registratie).

Gastouderopvang is een flexibele en kleinschalige vorm van kinderopvang. Voor ouders die het belangrijk vinden dat hun kind(eren) opgevangen worden in een huiselijke en warme omgeving is het de ideale oplossing. De huiselijke sfeer van de opvang zorgt ervoor dat Uw kind er zich vertrouwt voelt waardoor een goede emotionele band tussen het kind en de gastouder gewaarborgd wordt. Verder weet het kind waar het aan toe is bij de gastouder.
Contactpersoon: Maaike van Boxtel
Veertienbunder 56
4823 BC Breda

> Bekijk op google

GOB Solo Bambini

Solo Bambini is een door de gemeente Breda erkend gastouderbureau (zie registratie). Gastouderopvang is een flexibele en kleinschalige vorm van kinderopvang. Voor ouders die het belangrijk vinden dat hun kind(eren) opgevangen worden in een huiselijke en warme omgeving is het de ideale oplossing. De huiselijke sfeer van de opvang zorgt ervoor dat Uw kind er zich vertrouwt voelt waardoor een goede emotionele band tussen het kind en de gastouder gewaarborgd wordt. Verder weet het kind waar het aan toe is bij de gastouder
Contactpersoon: Ulrike van der List
Brandenbeemd 25
4824 NT Breda

> Bekijk op google
Mobiel. 06-28641943

> Bekijk de website
> Nu mailen

GOB Solo Bambini

Solo Bambini is een door de gemeente Breda erkend gastouderbureau (zie registratie). Gastouderopvang is een flexibele en kleinschalige vorm van kinderopvang. Voor ouders die het belangrijk vinden dat hun kind(eren) opgevangen worden in een huiselijke en warme omgeving is het de ideale oplossing. De huiselijke sfeer van de opvang zorgt ervoor dat Uw kind er zich vertrouwt voelt waardoor een goede emotionele band tussen het kind en de gastouder gewaarborgd wordt. Verder weet het kind waar het aan toe is bij de gastouder
Contactpersoon: Saskia de Graauw
Laagerf 16
4824 HX Breda

> Bekijk op google
Mobiel. 06-21118897

> Bekijk de website
> Nu mailen

GOB Solo Bambini

Solo Bambini is een door de gemeente Breda erkend gastouderbureau (zie registratie). Gastouderopvang is een flexibele en kleinschalige vorm van kinderopvang. Voor ouders die het belangrijk vinden dat hun kind(eren) opgevangen worden in een huiselijke en warme omgeving is het de ideale oplossing. De huiselijke sfeer van de opvang zorgt ervoor dat Uw kind er zich vertrouwt voelt waardoor een goede emotionele band tussen het kind en de gastouder gewaarborgd wordt. Verder weet het kind waar het aan toe is bij de gastouder
Contactpersoon: Chantal Mathon
Grote Dijk 10
4823 EG Breda

> Bekijk op google

Kinderopvang De Speeltrein

Kinderopvang De Speeltrein is onderdeel van Gastouder Bureau Solo Bambini.
Contactpersoon: Miranda Vergroesen
Schippersslagen 24
4823 LB Breda

> Bekijk op google
Mobiel. 06-13472440

> Bekijk de website
> Nu mailen

PeuterPaleis de Beemdenrakkertjes van Kindercentrum Belle Fleur

Is Uw peuter ook toe aan extra uitdaging? In het PeuterPaleis van Kindercentrum Belle Fleur staat naast de opvang en verzorging, het plezier en de ontwikkeling van Uw peuter centraal!

Wij van Belle Fleur vinden dat de kinderen zich op een plezierige, geborgen en speelse wijze zo goed mogelijk moeten kunnen ontwikkelen. Dat is het doel van het PeuterPaleis, onderdeel van Kindercentrum Belle Fleur.

De Beemdenrakkertjes is gevestigd in basisschool De Rietvink.


Kraanvogel 92
4822 RB Breda

> Bekijk op google

Merlijn

Merlijn is maandag t/m vrijdag geopend van 07.30 tot 18.30. Om de rust in de groep(en) zo min mogelijk te verstoren hanteert Merlijn de volgende breng- en haaltijden:

    ’s morgens tussen 07.30 en 09.00 uur
    ’s middags tussen 12.45 en 13.15 uur
    ’s middags tussen 16.00 en 18.30 uur        

Inspraak is goed geregeld
Het contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Iedere unit heeft een eigen actieve oudercommissie (OC) met hierin enthousiaste ouders die gebruik maken van de kindercentra binnen die unit. De OC kunt u bereiken via: ocmerlijn@kober.nl
Contactpersoon: Dennis Adriaanse
Tweeschaar 12
4822 AT Breda

> Bekijk op google

Post adres:
Postbus 7482
4800 GL Breda
Tel. 076-5417902
Mobiel. 06-30264544

> Bekijk de website
> Nu mailen

Wiebeltuin

Buitenschoolse opvang (bso) Wiebeltuin is gehuisvest in basisschool de Hoogakker locatie Wandelakker. De basisruimtes bestaan uit twee oude schoollokalen en een ruimte die voorheen als speelzaal werd gebruikt. Deze ruimtes zijn nu volledig ingericht als bso-ruimtes aangepast op de leeftijdsgroep. Op de grote speelplaats kunnen alle kinderen naar hartelust rennen, klimmen, voetballen en fietsen. De inpandige gymzaal kan gehuurd worden voor sportactiviteiten en de tweede speelzaal van de school wordt regelmatig gebruikt voor spel- en bewegingsactiviteiten.

Het aantal kinderen varieert nu nog per dag tussen de zestig en zeventig kinderen, na de zomervakantie zal dit aantal uitgebreid worden naar tachtig kinderen. Het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers is gebaseerd op een kind-leidster ratio van gemiddeld 1-10. (Bij de kinderen 4-5 jaar is dit ratio 1-8 en bij kinderen ouder dan 8 jaar 1-15). De naam Wiebeltuin is gebaseerd op bewegen. Na een dag intensief en geconcentreerd werken op school mogen alle kinderen zich op de bso lekker ontspannen en is er ruimte voor veel beweging en andere activiteiten. De kinderen hebben ruime inspraak in wat ze aan activiteiten willen ondernemen. De tijd na school is voor hen ontspanning/vrije tijd, waarin ze (uiteraard binnen de regels en afspraken die er zijn) zelf mogen bepalen wat ze willen gaan doen. Er worden daarnaast activiteiten aangeboden waar ze vrijwillig aan mee kunnen doen. Bijvoorbeeld spel- en sportworkshops, dans- of djembéles. In de vakanties wordt een vakantieprogramma aangeboden met daarin ook een aantal uitstapjes. Ook hierin kunnen kinderen meedenken en ook bij de aanschaf van speelgoed mogen wensen aangegeven worden.

Contactpersoon: Dennis Adriaanse
Wandelakker 60
4824 SG Breda

> Bekijk op google

Post adres:
postbus 7482
4800 GL Breda
Tel. 076 504 56 71
Mobiel. 06-20213570

> Bekijk de website
> Nu mailen

DolFijn

Buitenschoolse opvang (bso) DolFijn is gevestigd in een schitterend pand in de wijk Kroeten, Haagse Beemden. Voor de bso zijn er 2/3 groepsruimtes beschikbaar op de bovenverdieping  en een groot schoolplein. Daarnaast is in het pand een kinderdagverblijf en een peutertuin gevestigd.

Bso DolFijn is gekoppeld aan 1 basisschool, namelijk Burgst Kroeten. Dit betekent dat we de kinderen van deze school halen en brengen (tot een bepaalde leeftijd) en dat we open zijn als deze basisschool gesloten is (vakantie- adv- of studiedag).

Openingstijden en groepsamenstelling
Bso DolFijn biedt plaats aan maximaal 60 kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar. Op dit moment zijn er 2 groepen, de Guppen voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en de Orka’s van 6 t/m 9/10 jaar. De  groepen bieden plaats voor maximaal 20 kinderen. Op dagen dat er minder kinderen zijn, voegen we de groepen samen. Er is dan een vaste medewerker aanwezig.

De openingstijden zijn:

    Voorschoolse opvang op maandag t/m vrijdag vanaf 07.30 uur.
    Naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 18.30 uur.
    Naschoolse opvang  op woensdag van 12.00 tot 18.30 uur.
    Tijdens de vakanties en op adv en/of studiedagen van basisschool Burgst Kroeten die in de jaarkalender zijn opgenomen. We zijn dan open van 07.30 tot 18.30 uur.

Deze groepen worden begeleid door vaste pedagogisch medewerkers, waardoor kinderen en ouders steeds dezelfde, vertrouwde gezichten zien. Er is maximaal 1 stagiaire boventallig op de groep aanwezig. Overige personen die de kinderen regelmatig in het gebouw kunnen aantreffen zijn de medewerkers van het kinderdagverlijf, van de peutertuin, de unitmanager en de administratief medewerker.
Moeraszegge 71
4823 MH Breda

> Bekijk op google

DolFijn

Kinderdagverblijf DolFijn is gevestigd in een schitterend pand in de wijk Kroeten in de Haagse Beemden. Naast de kinderdagverblijfgroepen bevinden zich hier ook de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal. 

Het kinderdagverblijf bestaat uit 3 groepen: een babygroep voor kinderen van 0 tot 2 jaar, een peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar en een verticale groep waar kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen worden. De drie groepen zijn ruim opgezet en hebben veel natuurlijke lichtinval. Door de lichte meubels en kasten komt het geheel vrolijk en gezellig over. We streven ernaar om een huiselijke sfeer te creëren waar de kinderen zich snel thuis voelen.  

De baby- en verticale groep hebben een apart hoekje voor de baby``s waar ze rustig op een matras kunnen liggen. Ook staat er een bank waarop de kinderen rustig de fles krijgen. Voor de peuters is er een snoezelhoek, een atelier, een poppenhuis en veel speelgoed, afgestemd op de verschillende ontwikkelingsgebieden. We werken veel met hoekjes waarbij de kinderen ongestoord op hun eigen mat kunnen spelen.

Contactpersoon: Ellen Stoppelenburg
Moeraszegge 71
4823 MH Breda

> Bekijk op google

Kievitstuin

Het centrum voor buitenschoolse opvang bso Kievitstuin is gelegen in KBS Kievitsloop. De buitenschoolse opvang is verdeeld in twee groepen:
- Bso Kievitstuin: 4 tot 9 jaar
- Top bso Kanjertuin: 9 tot 13 jaar

Kievitstuin
De groep wordt begeleid door vaste pedagogische medewerkers waardoor kinderen en ouders steeds dezelfde vertrouwde gezichten zien.

De groepsruimte met een gezellige inrichting is afgestemd op de leeftijd van de kinderen en de daarbij behorende behoeften. Er is een ruim aanbod van speelmogelijkheden, kinderen kunnen zich ontspannen in de zithoek of bijvoorbeeld aan tafel een spelletje doen en knutselen.

De medewerkers vinden het belangrijk om een sfeer te creëren waarin kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn.

Top bso Kanjertuin
De Top bso Kanjertuin is bestemd voor kinderen vanaf 9 jaar. Vanaf deze leeftijdsfase hebben kinderen steeds meer behoefte aan verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, ruimte en privacy. De kinderen krijgen de ruimte om hun tijd op de bso zelf in te vullen. Daarnaast worden er diverse activiteiten aangeboden zoals knutselen, spelletjes en toneel. De vaste pedagogisch medewerkers van deze groep hebben een stimulerende en begeleidende rol.

Voordat kinderen naar een Top bso gaan volgen ze een fietstraining. Deze training wordt gegeven door een pedagogisch medewerker. Na het behalen van het diploma zijn de kinderen in staat zelfstandig naar de bso te komen en van daaruit naar huis te gaan. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de ouders. Tijdens vakanties staan regelmatig uitstapjes met de fiets op het programma. En het  is tegelijk een goede voorbereiding op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school
Contactpersoon: Ellen Stoppelenburg
`t Blok 175
4823 JJ Breda

> Bekijk op google
Mobiel. 06-51257391

> Bekijk de website
> Nu mailen

Kievitstuin

Contactpersoon: Ellen Stoppelenburg
`t Blok 175
Breda

Sterrentuin

Bso Sterrentuin, gevestigd in kbs de Driezwing, bestaat uit een groep kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar. Deze groep wordt begeleid door vaste pedagogisch medewerkers, waardoor kinderen en ouders steeds dezelfde, vertrouwde gezichten zien. We proberen een sfeer te creëren waarin de kinderen zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ons motto is dat het voor zowel de kinderen, de ouders, als de pedagogisch medewerkers fijn is om op Sterrentuin te zijn.

Openingstijden
Bso Sterrentuin biedt de volgende opvangmogelijkheden:

    Voorschoolse opvang op maandag t/m vrijdag vanaf 07.30 uur.
    Naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 18.30 uur.
    Naschoolse opvang  op woensdag van 12.00 tot 18.30 uur.
    Op adv en/of studiedagen per basisschool die in de jaarkalender zijn opgenomen van 07.30 tot 18.30 uur.

Flexibele opvang
Op deze locatie bieden we flexibele opvang voor ouders met wisselende werktijden. Vraag uw serviceteam voor meer informatie.
Contactpersoon: Ellen Stoppelenburg
Oeverzegge 1
4823 MS Breda

> Bekijk op google
Mobiel. 06-22058532

> Bekijk de website
> Nu mailen

Kiekeboe

Kindcentrum Kiekeboe ligt in de wijk De Haagse Beemden en grenst aan buurthuis De Beemdentil. Het kindcentrum is zowel te voet, met de fiets als met de auto goed te bereiken en beschikt over voldoende gratis parkeerplekken. Vanwege de ligging aan de rand van de Haagse Beemden bent u met de auto zo op de randweg richting het centrum en uitvalswegen naar diverse snelwegen.

Kiekeboe is een gezellig, klein en knus kindcentrum met een huiselijke sfeer, waarbinnen de kinderen van Kinderdagverblijf Kiekeboe, Peutertuin Kiekeboe en Voorschool Ganzewei worden opgevangen. Het kindcentrum maakt samen met bso Werveltuin onderdeel uit van unit Kesteren-Muizenberg-De Donken.

Het team van Kindcentrum Kiekeboe bestaat uit enthousiaste, betrokken en ervaren pedagogisch medewerkers. Wij zetten ons volledig in om iedere dag de kinderen een welkom en vertrouwd gevoel te geven en bieden hen een veilige omgeving, waar zij leeftijdsgenootjes uit de wijk kunnen ontmoeten. Vanuit deze veilige basis en omgeving stimuleren wij de kinderen in hun ontwikkeling door hen binnen en buiten gevarieerde activiteiten aan te bieden. Hierbij maken wij onder andere gebruik van de Kapeltuin, die direct aansluit op onze eigen tuin. In de Kapeltuin verzorgen wij samen met de kinderen een stukje land, zodat zij lekker buiten in de weer kunnen zijn en tegelijkertijd leren waar groente en fruit vandaan komen. Dit laatste sluit ook aan bij het verzorgen van gezonde voeding, wat wij belangrijk vinden binnen het Kindcentrum.
Contactpersoon: Nicole Mulders
Gageldonksepad 3
4824 PP Breda

> Bekijk op google

De Miezemuis

Kinderdagverblijf Miezemuis ligt in de wijk Haagse Beemden, vlakbij station Breda-Prinsenbeek. Miezemuis is ruim opgezet met een grote tuin waar voor kinderen van alles te ontdekken valt. Miezemuis heeft vier groepen: een babygroep (0-2 jaar), een verticale groep (0-4 jaar) en twee peutergroepen (van 2 tot 4 jaar). De groepen kenmerken zich door zijn informele en gezellige karakter en zijn ingericht op de leeftijd van de kinderen. De kinderen voelen zich door de huislijke sfeer snel thuis bij Miezemuis. We spelen dagelijks buiten in onze uitdagende en natuurlijk aangelegde tuin. Daarnaast maken we graag uitstapjes naar de eenden, de kinderboerderij, het bos, het park, de treinen of de bibliotheek. We zorgen ervoor dat er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht voor uw kind. En natuurlijk worden de verjaardagen uitbundig gevierd.
Contactpersoon: Nicole Mulders
Muizenberglaan 15
4822 TV Breda

> Bekijk op google

Olympia

Kober kindercentra is met bso Olympia, Top bso Noord en voorschool Olympia gehuisvest in Kindcentrum Olympia. Olympia is hét centrale punt voor ouders, kinderen en jongeren in de Bredase wijk de Haagse Beemden. Wij willen de ontwikkelingskansen voor kinderen vergroten door hen en hun ouders waar nodig te ondersteunen. De partners die in Centrum Olympia samenwerken zijn basisschool Olympia, Careyn, CJG, Stichting Mees en Surplus Welzijn.

Over de buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang is verdeeld in twee groepen:

    bso Boeven & Bende: 4 tot 9 jaar
    top bso Noord: 9 tot 13 jaar

Boeven & Bende
In de ruimte van de Boeven & Bende heerst een huislijke sfeer waar de kinderen gezellig aan tafel kunnen eten, drinken en kletsen. Op de groep werken vaste, enthousiaste medewerkers die de kinderen voor, tussen en na school begeleiden. De inrichting is op de leeftijd van de kinderen afgestemd en de daarbij behorende behoeften. Daarnaast zijn er verschillende gezamenlijke ruimtes binnen het kindcentrum waar de kinderen gebruik van kunnen maken. Hierbij kunt u denken aan het speellokaal waar allerlei sport-, spel- en bewegingsactiviteiten gedaan worden en een centrale keuken waar onder andere kookworkshops verzorgd worden.

Het buitenterrein grenst aan de bso-lokalen. Dit is een uitdagende speelplaats met een natuurlijke uitstraling. Er worden ook spelactiviteiten aangeboden in de buurt zoals op kinderboerderij “De Sik”, het Cruyffcourt en de speeltuintjes in de buurt. Vanaf 9 jaar gaan de kinderen naar de Top bso.
Contactpersoon: Nicole Mulders
Vlierenbroek 28-32
4822 XM Breda

> Bekijk op google

Olympia

Contactpersoon: Nicole Mulders
Vlierenbroek 32
Breda

Werveltuin

Buitenschoolse opvang (bso) Werveltuin is gehuisvest in basisschool de Werft. De basisruimte is een klaslokaal van de school die nu volledig ingericht is als bso ruimte. In de aangrenzende hal kan ook gespeeld worden en de speelzaal van de school mag ook gebruikt worden voor bewegingsactiviteiten. De grote buitenspeelplaats biedt volop ruimte voor rennen, klimmen, voetballen en fietsen. Tevens wordt er een volkstuin gehuurd waarin de kinderen de natuur van dichtbij kunnen ontdekken en beleven.

Het aantal kinderen per dag varieert tussen de tien en dertig kinderen die worden begeleid door twee of drie pedagogisch medewerkers. De naam Werveltuin is gebaseerd op bewegen. Na een dag intensief en geconcentreerd werken op school mogen alle kinderen zich op de bso lekker ontspannen en is er ruimte voor veel beweging.

De kinderen hebben ruime inspraak in wat ze aan activiteiten willen ondernemen. De tijd na school is voor hen ontspanning/vrije tijd, waarin ze (uiteraard binnen de regels en afspraken die er zijn) zelf mogen bepalen wat ze willen gaan doen. Er worden daarnaast activiteiten aangeboden waar ze vrijwillig aan mee kunnen doen. Wij werken vanuit een hoofdthema met elke maand een ander subthema. Bijvoorbeeld spel- en sportworkshops, dans- of djembé les. In de vakantie wordt een vakantieprogramma aangeboden met daarin ook een aantal uitstapjes. Ook hierin kunnen de kinderen meedenken en bij de aanschaf van speelgoed mogen wensen aangegeven worden.

Contactpersoon: Nicole Mulders
Raaimoeren 21
4824 KA Breda

> Bekijk op google
Mobiel. 06-20213685

> Bekijk de website
> Nu mailen