Wie, wat waar

Snelzoeker

Evangelische kerk Jefta

Bijeenkomsten worden gehouden in het Graaf Engelbrecht College, in de buurt Paradijs.

Voor kerkdiensten, zie activiteiten kalender
Ganzerik 3
4822 RK Breda

> Bekijk op google

Post adres:
Voorerf 7
4824 GM Breda
Tel. 076 - 571 75 75

> Bekijk de website
> Nu mailen

Volle Evangelie Gemeente

Ander websiteadres met info waar men terecht kan is:
http://www.e-kerk.nl

Voor kerkdiensten, zie onze activiteiten kalender


Post adres:
Klarenberg 13
4822 SJ Breda

Protestantse Wijkgemeente Noorderbeemden

In januari 2007 zijn de Hervormde Gemeente Breda en de
Gereformeerde Kerk van Breda samengegaan tot de Protestantse Gemeente Breda.

Voor kerkdiensten, zie activiteiten kalender

Predikant Ds. M. Schulz
Contactpersoon: Peter Schuitmaker
Tweeschaar 125
4822 AS Breda

> Bekijk op google
Tel. 076 - 5223792

> Bekijk de website
> Nu mailen

De LotusCirkel

Theososofisch Centrum "De LotusCirkel" is het hart van de activiteiten die worden georganiseerd door Stich­ting "De Phoenix" te Breda en kent als zodanig geen constitutie of gezag. Bhakti (toe­wijding) in het dienen van de medemens in waarheid en liefde zonder onderscheid van ras, ge­loof, geslacht, afkomst, persoonlijke omstandigheden of politieke overtui­ging beschouwt zij als haar voornaamste doel.

Haar tweede doel is zich door middel van studie, gesprekken, cursussen en lezingen te richten op de uitgangspunten van de Oude Wijsheid, waarbij de Eenheid van alles wat bestaat centraal staat. Vanuit die visie wordt getracht om deze Eenheid als een levende werkelijkheid in de praktijk van het dagelijks leven te ervaren en der­halve daar conse­quenties aan te verbinden.

Ten derde beschouwt zij Religie, Filosofie en Wetenschap als de drie aangezichten van één geheel om vanuit die synthese het Leven in al zijn aspecten, zowel geestelijk als stoffelijk, macro- en microkosmisch, te verklaren. Zij gaat hierbij uit van de Een­heidsge­dachte en de onveranderlijke Wetten van de Natuur, waaraan alles wat leeft en bestaat onderhevig is, waar ook in de uitgestrektheid van het Universum, en dat ALLES uit één Universele Goddelijke BRON is voortgekomen en zal terugkeren.
Contactpersoon: Robert Pullen
Asterdkraag 22
4823 GA Breda

> Bekijk op google
Mobiel. 06-50747203

> Bekijk de website
> Nu mailen

Kapel van de heilige Dymphna ( Maria)

In December 1993 is de Stichting Ondersteuning  Katechese (STOK) opgericht. In de loop van de jaren heeft de stichting verschillende activiteiten gekend.

Dat waren:

# Sint Gertrudis Academie

# De uitgave van het Parochiebulletin: "Geloven met de Kerk"

# De Werkgroep Audiovisuele Middelen (productie en verkoop religieuze video``s)

# Religieuze afbeeldingen distributie

# Catalogus van religieuze en kerkelijk-maatschapelijke onderwerpen voor het Nederlandse taalgebied en als laatste:

# Het beheer van de laatmiddeleeuwse kapel de H.H. Maria/Dymphna. De laatste is momenteel onze hoofdactiviteit.
Contactpersoon: secretaris Ben Marx
Moerenpad 10
Breda

> Bekijk op google

Post adres:
Mendelssohnlaan 12
4837 CV Breda
Mobiel. 06-43991947

> Bekijk de website
> Nu mailen