Wie, wat waar

Snelzoeker

Katholieke Basisschool de Werft

Directeur: dhr. Ger Aarts
Contactpersoon: Toine Meijvis (teamco├Ârdinator bovenbouw), Marja Bosman (teamco├Ârdinator onderbouw)
Raaimoeren 21
4824 KA BREDA

> Bekijk op google

Vrienden van de Hartstichting, reanimatie cursussen

Reanimeren kan ieder leren zonder vooropleiding. Dagelijks hoort u wel van een hartstilstand en u moet er toch niet aan denken dat u hierbij staat en later moet denken:”HAD IK MAAR….”

Per week worden zo’n 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand, een reden temeer om direct hulp te kunnen bieden, immers de overlevingskans neemt enorm toe als er binnen 6 minuten begonnen wordt met reanimatie en zo mogelijk gebruik wordt gemaakt van een Automatische Externe Defibrillator (AED).

Reanimeren leert u in twee dagdelen van 2 ½ uur, in groepjes van 10 tot 16 personen.

Ook u als eenling kan in zo’n groepje geplaatst worden en wij beschikken over een locatie waar u van harte welkom bent en de koffie voor u klaar staat.


Contactpersoon: Piet Matheeuwsen
Loopakker 23
4816 SB Breda

> Bekijk op google
Tel. 076 - 549 88 67
Mobiel. 06 - 13 16 35 13

> Bekijk de website
> Nu mailen

Nutsbasisschool "de Hoogakker"

Locatieleider Wandelakker: dhr. J. Mous

Dependance Blokmoeren
Blokmoeren 28
4824 JN Breda
Locatieleidster: mevr. S. Smits
076-5410540

Nutsscholen behoren evenals o.a. katholieke en protestants-christelijke basisscholen tot de groep van het bijzonder onderwijs. Toch is er verschil omdat het Nutsonderwijs zich kenmerkt door een onafhankelijke opstelling ten opzichte van iedere levensbeschouwelijke of maatschappelijke invloed.De hoofddoelstelling van de school is dan ook dat ieder kind zich moet kunnen ontplooien binnen een veelzijdige maatschappij door middel van een gedegen en brede basisopleiding waarin het kind centraal staat.
Contactpersoon: directeur dhr. F.J. de Graaf
Wandelakker 60-62
4824 SG Breda

> Bekijk op google

Basisschool de Wildert Dubbelwijs

Contactpersoon: directeur mevr. A. Bielars
Twaalfbunder 2
4823 BJ Breda

> Bekijk op google

KBS Kievitsloop

Contactpersoon: directeur N.M.J. Mulders
`t Blok 175
4823 JJ Breda

> Bekijk op google

Develop Training & Coaching

Training en coaching op het gebied van gedrag en communicatie
Contactpersoon: Dennis Jansen
Nelly Boudewijsstraat 30
4822 VT Breda

> Bekijk op google

Protestants-christelijke basisschool De Rietvink

De Rietvink is een wijkschool. Omdat het de enige protestants-christelijke basisschool in de Haagse Beemden is en er in de wijk een behoorlijk aantal mensen bewust kiest voor P.C. onderwijs, zijn de leerlingen afkomstig uit de hele Haagse Beemden. Daarnaast is De Rietvink ook een buurtschool. Veel kinderen uit de directe omgeving van de school kiezen voor de kleinschaligheid, de sfeer en het onderwijs dat geboden wordt.
De Rietvink werkt nauw samen met peuterspeelzaal De Beemdenrakkertjes en BSO De Rotsentuin die beiden een lokaal in het schoolgebouw betrekken.

De Rietvink is de nevenvestiging van de Dr. De Visserschool in het Ginneken, maar functioneert als een zelfstandige school.

Contactpersoon: Marc Jespers, adjunct-directeur / locatieleider
Kraanvogel 92
4822RB BREDA

> Bekijk op google
Tel. 076 - 541 01 32 / 076 - 549 87 91

> Bekijk de website
> Nu mailen

VCA Breda

Welke VCA cursus?
Een cursus VCA van VCA BREDA is een cursus die bij u past. De keuze is aan u. Wilt u hulp bij het kiezen van de juiste opleiding? Twijfelt u aan welke cursus bij u past gezien uw ervaring, zelfdiscipline of vanwege andere reden(en)?
zie onze website voor meer info.

Voor info zie ook websites:
www.b2-groep.nl
en
www.veiligheidsinstructie.nl
Contactpersoon: Jan Boerboom
Ronde Slagen 2
4823 LG BREDA

> Bekijk op google
Tel. 076 88 71 766
Mobiel. 06 51 388 598

> Bekijk de website
> Nu mailen

RK Basisschool "de Driezwing"

Contactpersoon: directeur dhr. F. Storm
Oeverzegge 1
4823 MS Breda

> Bekijk op google
Tel. 076-5411769 / 076-5429770

> Bekijk de website
> Nu mailen

Nutsbasisschool "Burgst"

Nutsscholen behoren evenals o.a. katholieke en protestants-christelijke basisscholen tot de groep van het bijzonder onderwijs. Toch is er verschil omdat het Nutsonderwijs zich kenmerkt door een onafhankelijke opstelling ten opzichte van iedere levensbeschouwelijke of maatschappelijke invloed.De hoofddoelstelling van de school is dan ook dat ieder kind zich moet kunnen ontplooien binnen een veelzijdige maatschappij door middel van een gedegen en brede basisopleiding waarin het kind centraal staat.
Contactpersoon: lokatieleider Paul Duijvelaar
Groene hil 20
4822 RS Breda

> Bekijk op google
Tel. 076 ? 543 90 08

> Bekijk de website
> Nu mailen

Graaf Engelbrecht College

Opleiding voor VMBO-th, HAVO, VWO
Contactpersoon: dhr. J.B.M. Schoemaker
Ganzerik 3
4822 RK Breda

> Bekijk op google

SO Het Kristal

Speciaal middelbaar onderwijs
Contactpersoon: Locatieleider: Mw. K. de Wild
Raaimoeren 17
4824 KA Breda

> Bekijk op google
Tel. 076 5493005 / 076 5496005

> Bekijk de website
> Nu mailen

De Pietersberg EH & BHV

Opleidingen bedrijfshulpverlening, eerste hulp, reanimatie en AED, modules eerste hulp aan kinderen, wandelletsel, sportletsel en eerste hulp langs de lijn.
Contactpersoon: Mevrouw Dekkers - Maas
Pietersberg 4
4822 TS Breda

> Bekijk op google
Tel. 076 549 3992
Mobiel. 06 - 1091 7897

> Bekijk de website
> Nu mailen

Peuterspeelzaal Olympia

Vlierenbroek 32
4822 XM Breda

> Bekijk op google
Tel. 076-549 66 39

> Bekijk de website

Doespraak

Wie de taal spreekt van het land waarin zij woont, kan meedoen. Daarom helpt Doespraak allochtone moeders bij het inburgeren, door ze de Nederlandse taal te leren op de school van hun kinderen en hen te betrekken bij school- en buurtactiviteiten. Ook hulp bij begeleiding naar de arbeidsmarkt is mogelijk. Alle vrouwen die mededen aan Doespraak, zeggen dat hun situatie een stuk is verbeterd. De lessen worden gegeven op maandagmorgen en maandagmiddag, onder schooltijd, in de Ouderkamer van Olympia. Voor opvang van kleine kinderen wordt gezorgd!
Vlierenbroek 30
4822 XM Breda

> Bekijk op google

Spel aan huis

Voor het project Spel aan Huis komt een spelbegeleider van Surplus Welzijn elke week bij mensen thuis, om te spelen met kinderen en hun ouders. We doen dit speciaal voor ouders en kinderen van 2 tot 6 jaar, die extra ondersteuning willen op het gebied van spelen en/of opvoeden. Voor meer informatie kunt u bellen met Surplus Welzijn
Vlierenbroek 30
4822 XM Breda

> Bekijk op google

Fietslessen voor allochtone vrouwen

Twee keer per jaar wordt bij Kindcentrum Olympia een fietscursus voor allochtone vrouwen gehouden. De cursus bestaat uit tien lessen, waarin aan de hand van een tienstappenschema de basis van het fietsen geleerd wordt. Ook de verkeersregels komen hierbij aan bod, en er wordt veel geoefend in de wijk.
De bedoeling is dat de deelnemers na deze cursus zelfstandig met de fiets kunnen deelnemen aan het verkeer. Opgeven bij de Sleutel
Vlierenbroek 30
4822 XM Breda

> Bekijk op google

Peuterspeelzaal De Ganzewei

Voorschool Ganzewei is gevestigd in kindcentrum Kiekeboe en vangt kinderen op in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Twee enthousiaste en ervaren pedagogisch medewerksters vormen een vast team op de Voorschool. Zij bieden volgens de methode Piramide de kinderen gevarieerde en uitdagende activiteiten aan, waarmee de kinderen zo optimaal mogelijk in hun ontwikkeling worden gestimuleerd.

Door de inrichting van de ruimte regelmatig te veranderen, gebruik te maken van de uitdagende buitenruimte en de Kapeltuin, ontstaat een omgeving waarin de kinderen kunnen ontdekken en ervaren. Want... spelen is leren!

Op Voorschool Ganzewei wordt er gewerkt met een zogenaamde blokindeling. Deze zijn:
Groep 1: maandagochtend – woensdagmiddag - vrijdagochtend
Groep 2: maandagmiddag – woensdagochtend - donderdagochtend

Kinderen met een contract voor de Voorschool kunnen gedurende de 40 schoolweken terecht op het kindcentrum op de voor hen geldende blokdagen. In de ochtend is Ganzewei geopend van 08.30-12.00 uur en in de middag van 13.00-16.00 uur. Om de rust op de groep zo goed mogelijk te kunnen waarborgen hanteren wij de volgende breng- en haaltijden:
- in de ochtend tussen 8.30 en 8.45 uur brengen en tussen 11.45 en 12.00 uur halen.
- in de middag tussen 13.00 en 13.15 uur brengen en tussen 15.45 en 16.00 uur halen.

Kinderen worden op de Voorschool geplaatst op basis van een indicatie vanuit het consultatiebureau. Deze plaats is volledig gesubsidieerd door de Gemeente. Mocht u echter behoefte hebben aan aansluitende of structurele extra opvang òf opvang in de vakantieperiodes op een voor uw kind bekende locatie, neemt u dan contact op met de unitmanager van Kindcentrum Kiekeboe. Zij kijkt graag met u naar de mogelijkheden.
Contactpersoon: Nicole Mulders
Gageldonksepad 3
4824 PP Breda

> Bekijk op google

Post adres:
Postbus 7482
4800 GL Breda

Peuterspeelzaal De Keettrappertjes

In het kader van het Brede Schoolproject zijn we gehuisvest in het gebouw van basisschool De Vlier. In het pand daarnaast is basisschool Hagehorst gevestigd. Peuters kunnen zodoende heel gemakkelijk van de peuterspeelzaal doorstromen naar Ä–Ä–n van beide basisscholen. Zowel basisschool Hagehorst als basisschool De Vlier spannen zich in om meer te kunnen bieden dan onderwijs alleen.
Contactpersoon: Martine Breugelmans
Vlierenbroek 32
4822 XM Breda

> Bekijk op google

Post adres:
Postbus 7482
4800 GL Breda
Tel. 076-549 66 39

> Bekijk de website
> Nu mailen

protestants-christelijke peuterspeelzaal De Beemdenrakkertjes

Peuterspeelzaal De Beemdenrakkertjes is de enige P.C. peuterspeelzaal in heel Breda met een P.C. levensvisie. De peuters worden bewust vanuit deze visie begeleid. Peuterspeelzaal “De Beemdenrakkertjes” is een onafhankelijke peuterspeelzaal waarvan de “Stichting P.C. Peuterspeelzaal Haagse Beemden” de juridische vertegenwoordiger is. De peuterspeelzaal voldoet geheel aan alle normen zoals die door de overheid, GGD en brandweer gesteld worden.

De peuterspeelzaal is elke ochtend geopend van 8:30 tot 11:45 uur.
U kunt uw peuter ‘s morgens brengen tussen 8:30 en 8:45 uur en weer ophalen tussen 11:45 en 12:00 uur.
De peuterspeelzaal vakanties vallen gelijk met de vakanties van de groepen 1 t/m 4 van De Rietvink.
Contactpersoon: J. Luijcks - van Hoeve
Kraanvogel 92
4822 RB Breda

> Bekijk op google
Mobiel. 06-31584957

> Bekijk de website
> Nu mailen

Diverse peuterspeelzalen Haagse Beemden

De Kober groep biedt kinderen optimale ontwikkelingskansen in het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, de peuteropvang, tijdens het overblijven en in de gastouderopvang.
Wij vinden dat ieder kind uniek en bijzonder is en van nature nieuwsgierig is om de wereld te ontdekken. Vanuit die gedachte bieden we ieder kind een vertrouwde, veilige en vooral ook leuke plek.
Wij hebben altijd direct plaats, zoek een locatie bij u in de buurt via de locatiezoeker op www.kober.nl. Daar vindt u ook meer informatie en kunt u direct inschrijven.


 Post adres:
Postbus 7482
4800 GL Breda
Tel. (076) 504 56 02
Mobiel. Fax: (076) 504 56 09

> Bekijk de website
> Nu mailen

Bredeschool Olympia

Basisschool Olympia, waar een wereldkind zijn wereld vindt!

Elk kind is natuurlijk een wereldkind!  Wij willen dat uw kind zich op zijn plek voelt op onze school en hierin zijn eigen weg, zijn eigen wereld vindt. Dat kunnen we alleen bereiken wanneer we als team (ouders en school) samen optrekken in het belang van de optimale ontwikkeling van uw kind. Een  basisschool, waar respect is voor verschillende culturen en levensbeschouwingen en waar iedereen zichzelf mag zijn.

Vlierenbroek 26-32
4822 XM
Tel. 076 ? 541 86 61

> Bekijk de website
> Nu mailen

Nederlandse Taalles

De les is voor alle mensen die de Nederlandse taal willen leren!

 

Waar:            Kindcentrum Olympia,

                      Vlierenbroek 30, Haagse Beemden, Breda

Wanneer:       elke donderdag van 9 – 11 uur

Voor wie:       voor iedereen die de taal wil oefenen

Wat:               samen spreken en luisteren, lezen en schrijven

Kosten:         € 0,50 per les voor koffie of thee
Contactpersoon: Tineke Moerman
Vlierenbroek 30
Breda

> Bekijk op google
Mobiel. 06 ? 44 15 12 22
> Nu mailen

DolFijn

Peutertuin DolFijn is gevestigd in een schitterend pand in de nieuwbouwwijk Kroeten in de Haagse Beemden. Naast de peutertuin bevinden zich hier ook de buitenschoolse opvang en drie verticale groepen.  

Peutertuin DolFijn heeft een grote ruimte ter beschikking waarin de kinderen met elkaar of rustig alleen kunnen spelen. Dit gebeurt vaak in hoekjes of op matten, maar ook aan de tafels in de groep. Er is een grote poppenhoek aanwezig, compleet met poppen, fornuisje, verkleedkleren en schoonmaakspullen zodat de kinderen zich in alle mogelijke rollenspelen kunnen uitleven. Ook is er een autohoek met daarin twee houten auto``s en een speelmat. Op de matten kunnen de kinderen met de trein, Duplo, Nopper of ander ontwikkelingsmateriaal spelen. 

We streven ernaar om de volgende dingen met onze peuters te doen:

  • De kinderen kennis laten maken met materialen en technieken, zonder verplichtingen.
  • Rond thema``s werken, waarbij steeds een idee de nadruk krijgt.
  • Het kind stimuleren, elk kind op zijn eigen wijze.
  • Het leggen van sociale contacten bevorderen.
  • Kinderen observeren en waar nodig extra zorg verlenen.
Contactpersoon: Ellen Stoppelenburg
Moeraszegge 71
4823 MH Breda

> Bekijk op google

Kievitstuin

De peutertuin is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Uw kind kan hier op vaste dagen een paar uur spelen. Zo went uw kind aan een andere omgeving, ontwikkelt het zich spelenderwijs en leert hij/ zij omgaan met andere peuters. De peutertuin is dan ook een goede voorbereiding op de basisschool.

De groep wordt begeleid door vaste pedagogische medewerkers waardoor kinderen en ouders steeds dezelfde vertrouwde gezichten zien.

De samenwerking met basisschool de Kievitsloop verloopt heel plezierig. Kober biedt namelijk al enige tijd voorschoolse-, tussenschoolse, en naschoolse opvang aan op de Kievitsloop.

Wilt u meer informatie over de Kievitstuin? Kijk dan op de locatiepagina van de Kievitstuin of neem contact op met ons serviceteam!

Contactpersoon: Ellen Stoppelenburg
`t Blok 175
Breda

> Bekijk op google

Olympia

Contactpersoon: Nicole Mulders
Vlierenbroek 32
4822 XM Breda

> Bekijk op google

Dutchfashion Original

De modevakschool is een moderne en creatieve school  voor volwassenen, waar je naailessen en opleidingen kunt volgen in het maken en ontwerpen van kleding.
Contactpersoon: Annemiek van den Elshout
Weidehek 83
4824 AT Breda

> Bekijk op google

Post adres:
Keislagen 11
4823 KN Breda
Tel. 076-5439761
Mobiel. 06-26790051

> Bekijk de website
> Nu mailen

Mode op Maat

"Mode op Maat" is een landelijk opererende organisatie voor modevakscholen die als doel heeft; het verzorgen, uitgeven en distribueren van lesmateriaal voor verschillende opleidingen in het mode vak.
Contactpersoon: Annemiek van den Elshout
Keislagen 11
4823 KN Breda

> Bekijk op google
Tel. 076-5439761
Mobiel. 06-215 563 55

> Bekijk de website
> Nu mailen

Nutsbasisschool "Burgst"

Contactpersoon: lokatieleider Leo Huijsman
Moeraszegge 73
4823 MH Breda

> Bekijk op google
Tel. 076 ? 549 60 65

> Bekijk de website
> Nu mailen