Teleurstellende uitspraken over Ennatuurlijk

Geplaatst op: 13-06-2017 16:14

Het BEKOM heeft zich ingespannen voor twee zaken richting Ennatuurlijk.

Ten eerste het bezwaar tegen het niet vrijgeven van het uitgevoerde onderzoek door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) naar Ennatuurlijk over de heffing ‘huur afleverset’. ACM heeft dit bezwaar afgedaan door zich te beroepen op een wetsartikel dat zij geen uitspraken mogen doen die handelen over bedrijfsgevoelige informatie en dat zij dit boven de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)stellen. Ook onze vraag om alleen de uitspraak vrij te geven,en niet het onderliggende verslag, hebben ze onder gebruik van hetzelfde wetsartikel afgewezen. De hoorcommissie voor het bezwaarschrift betrof geen onafhankelijke hoorcommissie, maar een medewerkster van de afdeling juridische zaken die het ‘horen’ heeft uitgevoerd en dit vervolgens heeft voorgelegd aan het bestuur van de ACM. Een typisch voorbeeld van de slager die zijn eigen vlees keurt en daarmee geen recht doet aan de doelstelling van de ACM, namelijk het beschermen van de consument. BEKOM zal deze hele gang van zaken via een klachtenprocedure gaan voorleggen bij de Nationale Ombudsman.

De tweede zaak betrof een rechtszaak aangespannen door Bert van de Haar tegen Ennatuurlijk over diezelfde heffing ‘huur afleverset’.

In deze zaak heeft de rechter na ongeveer drie jaren een ‘laffe’ uitspraak gedaan. Hij heeft namelijk geen uitspraak gedaan over het voorgelegde geschil; is de afleverset eigendom van de woningeigenaar of van Ennatuurlijk?

Gedurende de rechtszaak heeft Ennatuurlijk zich in allerhande bochten en technische verhalen gewrongen, waardoor de discussie uiteindelijk voor de rechter ging over het feit of de afsluiterkranen eigendom zijn van Ennatuurlijk of de woningeigenaar. Dit is nooit betwist, maar toch heeft de rechter alleen hierover een uitspraak gedaan. De kranen  zijn eigendom van Ennatuurlijk en daarom mogen ze daarvoor ‘huur’ in rekening brengen. Hierbij is de rechter ook voorbij gegaan aan het feit dat voor de afsluiterkranen, die onderdeel zijn van de aansluiting, al betaald wordt in de vorm van de vaste jaarlijkse bijdrage. Kortom de kranen worden nu dubbel betaald.

Doordat de rechter nu vonnis heeft gewezen over een niet gevraagd geschil, maar het een bedrag betreft dat onder de €1750,- ligt, is het niet mogelijk om zijn vonnis te laten toetsen via een zogenaamd ‘hoger beroep’. Hij heeft zich dus handig ingedekt. De enige optie die een gaatje zou bieden was om in cassatie te gaan, maar dat is een proces van jaren en kan maar door een beperkt aantal advocaten gedaan  worden wat tienduizenden euro’s  zou gaan kosten. De rechtsbijstandverzekering was voor het bedrag dat in het geding is niet bereidt om deze kosten te maken en is overgegaan tot uitkering van het oorspronkelijk bij Ennatuurlijk gevorderde bedrag.

Deze uitspraak wil echter niet zeggen dat andere personen die de ‘huur afleverset’ willen betwisten, via hun rechtsbijstandsverzekering, nu geen kans maken. Als er mensen zijn die toch ook nog een zaak willen beginnen is Bert van de Haar bereid om daar uitleg over te geven en de reeds opgevoerde argumenten en bewijsmateriaal. U kunt dan contact opnemen via; b.vandehaar@haagsebeemden.nl.

Het advies is wel om alle reparaties die U in het verleden heeft (moeten) laten verrichten aan de afleverset (dus niet het warm tapwaterapparaat), alsnog in rekening te brengen bij Ennatuurlijk, want de onderhoudsverantwoordelijkheid ligt bij Ennatuurlijk. Afwijzing van het (alsnog) betalen van reparatiekosten zullen alleen maar leiden tot meer bewijs tegen Ennatuurlijk.

EnNatuurlijk

Terug naar de vorige pagina