Verslag van de bijeenkomst wijkplatform Haagse Beemden 10.05.2017

Geplaatst op: 22-06-2017 16:18
Verslag van de bijeenkomst wijkplatform Haagse Beemden 10.05.2017
Datum:             10 mei 2017
Plaats:             Sociaal Cultureel Centrum `t Kraaienest Tweeschaar 12 Breda
Aanvang:          19:30 uur
Gespreksleider: Jan van Horen


Aanwezig volgens presentielijst:
Cindy de Bok (namens gemeente Breda), Ton Bussemakers (Namens gemeente Breda), Latifa Cherabi, Kim Chhay, Natasja Donkers, Jacqueline van Glabbeek (Namens gemeente Breda), Liejan van Horen, Jan van Horen, Lars Hobma, Ingrid van Kloppenburg, Sasja van der Kruijs, Diana Luu, Wim Schul, Elma Willekes, Joyce van Zijl
Afwezig met kennisgeving:
Joost Barendrecht, Ad Brekoo, Paul Buijs, Alex van Doorn, Eric Haverkamp, Peter van Zantvoort


1. Opening en vaststelling van de agenda met korte kennismaking.
Door de gespreksleider wordt iedereen aanwezig welkom geheten. Hierna volgt er een voorstel rondje. In het voorstel rondje meldt Cindy de Bok dat ze vanavond mee komt kijken in het wijkplatform. Kim Chhay meldt dat ze met een deel van het vrijwilligersteam is gekomen. Ton Bussemakers meldt dat hij een collega is van Jacqueline van Glabbeek is en zijn werk vooral achter de coulisse is. Daarbij meldt hij dat hij als toeschouwer aanwezig is om te kijken hoe hier het wijkplatform werkt.


2. Introductie ingekomen initiatieven.

2.A- Aanvullende aanvraag HB Kidzzz Elma Willekes, Natasja Donkers
Er komt een toelichting op deze aanvullende aanvraag door Elma en Natasja. Elma deelt mee dat zij en HB Kidzzz niet meer zitten in de Ganzerik. Daarbij dacht ze gelijk aan Natasja en de Sleutel. Tevens wordt verteld dat er een aantal vrijwilligers zijn gestopt die dit jaar niet mee kunnen helpen. Ze zijn nu druk bezig met nieuwe vrijwilligers en dat lukt ook wel. Alleen was de regel bij HB Kidzzz dat de vrijwilligers een bijdrage betaalde van 35 euro voor de vrijdag. Daar hebben de deze vrijwilligers een probleem mee. Hun mening het is vrijwilligerswerk en dan moeten we nog gaan betalen ook. Nu had Natasja het idee om daar een aanvraag voor te doen waardoor ze nu aanwezig zijn.
Er wordt gevraagd om nog een keer uit te leggen wat ze gaan organiseren. Elma legt uit dat ze een kindervakantiekamp voor minderbedeelde kinderen van de wijk organiseren. Vijf verschillende dagen met verschillende activiteiten. De kinderen betalen 35 euro om daar aan mee te doen. Een aantal jaar hebben de vrijwilligers ook dit bedrag betaald. In het verleden toen het gehouden werd vanuit de loper was dat niet. Het bestuur van de Loper vulde de tekorten van HB Kidzzz aan. Toen ze van de Loper (omdat deze sloot) naar de Ganzerik gingen verviel deze steun. Elma vind dat ze het geld van de kinderen niet moet opmaken aan de volwassenen die vrijwilliger zijn. Het subsidiegeld voor de kinderen gaat niet naar de vrijwilligers. Daarom is er toen gezegd dat de vrijwilligers 35 euro moesten gaan bijdrage.
Nu zijn ze bezig met een nieuwe groep vrijwilligers die daar moeite mee hebben. Zonder vrijwilligers kunnen ze de week niet organiseren. Het is de bedoeling om de vrijwilligers allemaal gratis mee te laten gaan er wordt nu geschat dat de 500 euro het tekort op vult die daardoor ontstond. Ze gaan er zelf vanuit dat ze ook nog sponsors kunnen binnen halen. De hele week wordt nu verhuisd van de Ganzerik naar de Sleutel dit na een vraag vanuit het wijkplatform daarover. Bij de sleutel waren nu ouders die er nog nooit waren geweest en nu daar ook om informatie vroegen. Dat vindt Natasja ook een meerwaarde voor de sleutel. Wim geeft nog een aanvulling. De vorige keer in de bijeenkomst van Februari is verteld dat de organisatie staat door de vrijwilligers. Er zijn 25 vrijwilligers op 100 kinderen. Vooral bij het zwemmen en het pretpark heb je die nodig. Het zijn normaal 9 groepen met minimaal 18 vrijwilligers zodat je 2 vrijwilligers op een groep heb. Er zijn altijd kinderen die naar het toilet moeten er dergelijke. Er zijn ook vrijwilligers van onder de 18 jaar die aspirant vrijwilligers worden genoemd.
Deze worden vaak als derde vrijwilliger bij een groep geplaatst zeker bij de groepen met jonge leeftijd. De maximale leeftijd om mee te mogen is 12 jaar alleen heb je bij de vrijwilligers moeders met kinderen die ouder zijn en mee willen doen. Deze worden vaak bij de groepen met kleintjes gezet deze moeten vaak naar het toilet en op deze manier groeien ze in het vrijwilligerswerk. Elma geeft het voorbeeld van haar eigen dochter die voor het eerst meeging toen ze 5 was.
Nu is ze 27 jaar en gaat ze mee om met de kleintjes te begeleiden. Het zijn net aapjes die kleintjes en hangen allemaal aan haar lijf. Voor Elma is het niks, maar haar dochter vindt het geweldig. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers mee kunnen. Er zijn nieuwe vrijwilligers die aangeven hebben niet van plan zijn om te betalen om mee te kunnen doen. Wat ook begrijpelijk is er moet een week vakantie genomen worden en voor de deelname van hun kind moet ook betaald worden.

2.B- Een vraag over Bankjes bij de eendjesvijver. Sasja van de Kruys
Het woord wordt gegeven aan Sasja om haar er iets over te laten vertellen. Ze vertelt dat ze door de week in Oosterhout woont en in het weekend bij haar moeder in de Haagse Beemden. Ze verteld dat er geen bankjes meer zijn bij de eendjesvijver, omdat de mensen ouder zijn en dan even kunnen rusten. Ook voor Sasja zou het prettig zijn door dat ze moeilijk lange stukken kan lopen. De gespreksleider vraagt waar de eendjesvijver is. De eendjesvijver is bij winkelcentrum de Berg waar vroeger de Loper heeft gestaan. Tussen de loper en het winkelcentrum wordt er verteld door de moeder van Sasja. De bankjes hebben er wel een tijd gestaan.
Jacqueline van Glabbeek vraagt door wie de bankjes zijn weggehaald ondanks dat ze het antwoord kan raden. Er wordt dan ook gelijk aangegeven de gemeente. Er wordt gesteld dat de vraag is of de bankjes er terug kunnen komen. Het lukt Sasja zelf niet om het gerealiseerd te krijgen. Ze wil graag ondersteuning om daar bankjes te krijgen. Jacqueline gaat intern na waarom de bankjes zijn weggehaald. In ieder geval neemt Jacqueline contact op met Sasja om haar het antwoord te vertellen en om te kijken wat mogelijk is om haar te helpen. Er wordt gevraagd of het niet iets is voor de Bekom. Daar is nu geen duidelijkheid over.
Uit het wijkplatform wordt er gedacht dat de bankjes zijn verwijderd door de overlast van de hangjongeren. Er is in het verleden daar wel veel graffiti gespoten. Er wordt ook gedacht dat met afbreken van de loper de bankjes automatisch zijn mee verwijderd. De grote stenen waar de jeugd op zat zijn verplaatst wordt er gemeld of zelfs verwijderd daar is onduidelijkheid over. Conclusie is dat Jacqueline van Glabbeek contact opneemt met Sasja van de Kruys om verder te kijken wat mogelijk is om eventueel de bankjes terug geplaatst te krijgen.

2.C- Cambodjaanse workshops Diana Luu, Kim Chhay
Ze willen in de wijk de Cambodjaanse cultuur onder de aandacht brengen. Zeker doordat er al meer dan 30 jaar Cambodjanen in de wijk wonen. Er zijn al deelnemers aangemeld zonder dat ze zelf duidelijkheid hebben of ze kunnen starten. Tegen over de vorige keer dat ze bij het wijkplatform waren hebben ze nu een begroting gemaakt en zijn ze bezig om een eigen vereniging op te richten in de wijk voor de workshops. De activiteiten zijn voor alle bewoners in de wijk en dus niet alleen de Cambodjanen. De kleding van het demonstratie team en jeugd is al betaald en valt buiten de nu op te richten vereniging. De opricht kosten van de vereniging worden door de vrijwilligers betaald. Deze activiteiten zijn een uitbreiding op de al bestaande vereniging.
Er is een vraag over wat ze gaan doen ter promotie om de deelnemers aan de workshops te bereiken. Er is al zoveel animo dat ze eigenlijk al van start kunnen. Op pr gebied moet er nog mogelijk wel wat gebeuren, zoals bijvoorbeeld een site bouwen, maar ze willen eerst opstarten. Voor het eerste jaar hebben ze al meer dan voldoende deelnemers. Er wordt ook gedacht aan Facebook, maar eigenlijk komt er uit de wijk al te veel aanvragen binnen. De planning is gemaakt op de beschikbaarheid van de Beemdentil na de grote vakantie. Intussen weten ze dat ze al eerder terecht kunnen.
Het is de bedoeling dat de ondernemers betrokken worden bij dit idee. Zeker bij de kookworkshop is het de bedoeling dat de mensen hun boodschappenlijstje gaan kopen bij de ondernemers in de wijk. Nu worden de kosten nog gedekt door de vrijwilligers. Er wordt gevraagd of de deelnemers aan de workshops aan zowel het dansen als het koken deelnemen of dat dit aparte groepen worden. De deelnemers zullen wel een langere tijd de workshop volgen. Ze willen nu eenmalig om een bijdrage van de gemeente vragen om dan zelf bedruipend te zijn. Ze nemen nog contact op met het HBNieuws en ze nemen deel aan het wijkfestival. Ze willen langzaam starten met de groepen die niet alleen bestaan uit Cambodjanen. Er wordt gevraagd of je maar één keer mag deelnemen of meerdere keren. Het is aan je zelf, maar het is wel de bedoeling dat je meerdere keren komt.
Er zal nog een folder komen met de precieze inhoud van de dans en kookworkshops. Er zijn activiteiten voor de vereniging, maar de deelnemers aan de workshops worden niet automatisch lid van de vereniging. Het aantal van maximaal 12 deelnemers is gedaan om de begroting te maken. Dit na een vraag uit het wijkplatform. De ruimte die ze kunnen huren bepaald uiteindelijk het maximaal aantal deelnemers. Er wordt gevraagd of er in de Beemdentil wel kookworkshops gehouden kunnen worden. Dit blijkt dat het mogelijk is om daar te koken. Ze waren er vanuit gegaan dat er geen keuken was in de Beemdentil, maar die blijk er wel te zijn. De huurprijs is nu ook bekend en is 17,50 per uur. Op de begroting stond 60 euro per dagdeel en is nu 70 euro per dagdeel. De begroting moet nog wel aangepast worden bij de aanvraag. Dit betekend een verhoging van het aangevraagde bedrag van 140 euro.
Er wordt gezegd dat 4 uur wel lang is voor een workshop. Op zich wel maar er moest iets van een richtlijn gemaakt worden. Als 4 uur in praktijk te lang blijkt te zijn gaan ze naar 2 uur per workshop en doen ze 2 workshops achter elkaar. De begrote tijd blijft het zelfde alleen het aantal deelnemers wordt dan groter. De dansgroepen zijn sowieso in tweeën. De begroting is berekend op 14 weken. Het is wel de bedoeling om langer door te gaan. Het is de bedoeling dat het gebruikt wordt als opstart subsidie.
Er wordt een vereniging opgericht met inschrijving bij de kamer van koophandel. Er wordt van uit het wijkplatform gesteld dat 3 euro peer deelname laag is is zeker voor de kookworkshop. Deze is laag door dat de deelnemers een boodschappenlijstje krijgen om bij de ondernemers in de wijk hun boodschappen te doen. Op deze manier worden de ondernemers uit de wijk er ook bij betrokken. Met een aantal ondernemers zijn al afspraken gemaakt dat de deelnemers korting kunnen krijgen op de door hun benodigde producten. Dit wordt vanuit het wijkplatform als positief beschouwd.
Het gaat bij de ondernemers niet alleen om de toko`s maar ook om de supermarkten. Er wordt gevraagd of mensen van buiten de wijk ook deel mogen nemen. Uiteraard mogen die ook deelnemen aan de workshops. Vanuit het wijkplatform is er begrip voor de kleding dat dat bij draagt aan het gevoel en de beleving van de dans. Wel is er een vraag over de sieraden op de begroting. Hier wordt uitgelegd dat daarmee de gouden tirades, riemen en brede armbanden. Het zijn zeker geen ringetjes en oorbellen. Alles moet wel vanuit Cambodja komen wat betreft de kleding en sieraden. Verschillende vrijwilligers die naar Cambodja op vakantie gaan nemen een extra lege koffer mee om deze op de terugweg mee te brengen naar Nederland.
Een aantal aanwezige vraagstellers en indieners verlaten de bijeenkomst. Er wordt gelijk even pauze gehouden zodat er voor drinken gezorgd kan worden. Nu gaat de gespreksleider verder met de bijeenkomst.

3. Behandeling ingediende aanvragen
De bankjes zijn voor deze avond afgesloten door dat Jacqueline van Glabbeek het verder uitzoekt en contact opneemt met de vraagstelster. Dan gaan we verder met de extra subsidieaanvraag van HB Kidzzz. De aanvraag is gericht om de kosten voor de vrijwilligers te dekken dit door vele nieuwe vrijwilligers en de verhuis van de Ganzerik naar de Sleutel.
De vraag is om de begroting te mogen aanvullen met een extra aanvraag van 500 euro. Het advies naar de gemeente is aansluiten op de vorige met de mededeling dat dit dwingend is om het te kunnen organiseren. Het advies wordt geschreven door Jan van Horen. De indieners bedanken het wijkplatform voor hun akkoord.
Dan zijn de Cambodjaanse workshops aan de beurt. Het gaat puur om de workshops en niet om andere activiteiten. Het is de bedoeling dat ze nu in de opstart worden geholpen om later alles zelf te kunnen financieren zonder subsidie. Het is toegankelijk met een lage bijdrage. De begroting moet nog wel aangepast worden in verband de hogere huur. Het wordt 140 euro meer doordat de huur per dagdeel niet 60 euro maar 70 euro is. De motivatie kan overgenomen worden uit punt 2 van het aanmeldformulier wordt er gezegd vanuit het wijkplatform. Het advies wordt geschreven door Jan van Horen.

4.A- Lopende zaken wijkplatform
Het eerste is het verslag van de bijeenkomst van 25 april 2017. Hier wordt Arnold de Boevere voor bedankt. Er wordt opgemerkt dat de mailinglijst nog steeds niet werkt. Verschillende deelnemers krijgen niet rechtstreeks de stukken en agenda van de bijeenkomsten. Er wordt gemeld door Wim Schul dat sinds januari niks gedaan is aan het mailadres van het wijkplatform. Er is nu een discussie over de presentie lijsten. Er wordt nu gezegd dat Dimphy Poelman er is, maar Jacqueline van Glabbeek meld dat deze nog niet bij de gemeente actief is op de afdeling als projectassistente wijkplatforms. Er wordt afgesproken dat de gespreksleider alle stukken naar Arnold de Boevere stuurt en deze dan verstuurt naar de bij hem bekende e-mailadressen. Dan wordt alles centraal gehouden. De gespreksleider verzorgd de uitnodigingen en de stukken voor de bijeenkomst en Arnold de Boevere gaat deze rond sturen. Op deze manier komt de verzending centraal te liggen bij één persoon.
Nu gaan we verder met het verslag. Jacqueline van Glabbeek meldt dat het schuin gedrukte in zijn geheel klopt, maar dat ze dat intern nog moet controleren of deze kan. Dit heeft ze nog niet gedaan door dat ze op vakantie is geweest. Dan komt het terug in het wijkplatform hier wordt op de volgende bijeenkomst op terug gekomen. Er wordt nogmaals door Jacqueline gemeld dat ze met Dimphy wil gaan overleggen om te helpen met het opzetten van het secretariaat. Zeker nu er weer problemen over blijken te zijn. Er zal zeker gekeken worden met Dimphy over hoe het secretariaat te bemannen en te organiseren. In oktober en er voor is er aangeboden door de gemeente om voorlopig het secretariaat te verzorgen.
Op dat moment is er door Ad Brekoo aangeboden om het secretariaat te laten beheren door Bekom meldt Wim Schul. Jacqueline geeft aan dat het blijkbaar moeilijk is om een notulen te maken en dat een vacature gemaakt zou worden voor een notulist. Het is geopperd bij een bijeenkomst, maar is ook weer niet terug te vinden in de oude notulen. De beslissing over het secretariaat en het communicatieplan moeten wel samen genomen worden met de gemeente meldt Jacqueline. Het is niet duidelijk wanneer Dimphy kan gaan meewerken op zoek naar oplossingen.
Op de vraag hoe het in andere platforms werkt geeft Jacqueline aan dat het heel wisselend is. In Prinsenbeek doen ze alles zelf en andere is buiten het e-mailadres het secretariaat in handen van de gemeente. Er moet in samenwerking gekeken worden wat de beste oplossing is voor ons wijkplatform. Vanaf de start is er een probleem met het secretariaat meld Wim Schul doordat er steeds dingen niet zijn rond gestuurd. Daardoor zijn er veel misverstanden geweest. Nu iedereen zegt dat het zoals het nu gaat niet kan moet er een oplossing komen. Wim Schul meldt dat de afsprak vanuit Bekom nooit is nagekomen om iemand aan te stellen voor het secretariaat. Dat zouden Marthy of Piet zijn waarbij gemeld wordt dat Marthy aangegeven heeft eind dit jaar te stoppen bij Bekom als secretaris. Tevens wordt gemeld dat Piet bedankt heeft voor de eer. Het herhalen van dat er een probleem is lost niks op, maar er moet een oplossing komen wordt er nu gemeld door Jacqueline. Vanuit het wijkplatform komt de vraag aan Arnold de Boevere om de taak van het voeren van het secretariaat op zich te nemen. Hier is Arnold de Boevere bereid toe om dat te gaan doen. Nu komt er een opmerking van Liejan dat ze niet weet wie het e-mailadres bijhoudt binnen de Bekom en of deze up to date is. Dat wordt nu gemeld door verschillende leden dat hij niet up to date is. Er wordt nu ook gemeld dat Arnold de Boevere een nieuwe verzendlijst moet gaan maken. Liejan meldt dat Arnold de Boevere dan een inlogcode moet krijgen van Bekom (Ad Brekoo) om bij het huidige e-mailadres te kunnen. Jacqueline meldt dat ze geprobeerd heeft contact op te nemen met Ad Brekoo, maar dat het tot op heden niet gelukt is. Tevens komt de vraag om de presentielijst zo aan te passen dat zo wel de vraag er opkomt voor het ontvangen van het verslag van de bijeenkomst en een rij met de vraag of ze op de mailinglijst willen komen van het wijkplatform.
Nu wil Jacqueline terug naar het verslag om te melden dat er staat gemeld dat ze nog niet alles had van Jeugd4Kidzzz, maar deze had ze wel en is reeds ingestuurd naar de gemeente. Bij de jongens van De Wildert had ze nog niet alles binnen die gegevens heeft ze vandaag (10.05.2017) ontvangen. Arnold de Boevere meldt dat Jacqueline het zelf zo verteld heeft de vorige bijeenkomt die nu zelf zeg dat ze een fout heeft gemaakt. Er wordt nu naar aanleiding van de notulen gevraagd of er nog contact is geweest met de dames van het picknicktafel. Jacqueline meldt dat de dames geen contact hebben opgenomen met haar na dat ze er wel om gevraagd heeft. Bij haar collega Monique is er ook niks bekend. Alleen deze wil opnieuw contact opnemen met de dames. Nu meld Wim Schul dat hij een gesprek heeft gehad met Paul Buijs. Hij blijft bij het wijkplatform en volgens zijn zeggen heeft hij 15 april de aanvraag ingestuurd naar Jacqueline. Hierna of net daarvoor had de computer van Paul Buijs haperingen deze is even later gecrasht. Het advies en de aanvraag voor de 4daagse waren volgens zijn zeggen al snel verzorgd en verstuurd. Hierna heeft hij niks meer gehoord. Jacqueline neemt opnieuw contact op met Paul Buijs over de aanvraag van de 4daagse. Er is een vraag of de extra bijeenkomst in verband met de evaluatie al vast staat. Wim Schul zou morgen (11.05.2017) een datumplanner uit te laten gaan om een datum vast te stellen. De gespreksleider bedankt Arnold de Boevere voor het maken van het verslag. Jacqueline vraagt of er in de agenda al een vast agendapunt is gemaakt voor de behandeling lopende zaken (Gemeente). Deze is wel in de agenda opgenomen, maar niet in de rond gestuurde agenda aangezien Jan van Horen de notulen nog niet had toen hij de agenda maakte.

4.B- Monitoren
De gespreksleider vraagt aan Arnold de Boevere of het mogelijk is het lijstje aan te passen dat alles op datum staat.
Door tijd gebrek bij Arnold de Boevere is dat nog niet gebeurd, maar staat wel in de planning. Eerst wordt nu koningsdag besproken waar onder meer Wim Schul is geweest en hij verteld er over. Peter van Zantvoort is er nu niet maar Wim stelt dat hij roerend met hem eens zou zijn door te stellen dat het een geslaagde dag was. Ondanks het slechte weer was er een leuke opkomst. De tenten die in de aanvraag stonden was wel in orde dachten ze. Er was begonnen met een fietstocht waardoor er veel mensen aanwezig waren. Het was geslaagd volgens de verhalen die ze hadden gehoord van de deelnemers. De doelen die gesteld waren in de aanvraag waren uitgekomen. Er werd gevraagd van uit het wijkplatform of de organisatie het zelf geslaagd vond. Ze vonden het zelf ook geslaagd ondanks dat ze niet wisten wat ze konden verwachten. De fietstocht was er expres in gezet omdat er dan kinderen naar het evenement zouden komen.
Als er kinderen komen, komen er ouders. Met name Esther Hogeboom heeft heel veel werk verricht door scholen langs te gaan. In alle klassen is er een papier uitgedeeld dat de fietstocht er was. De scholen hebben meegeholpen door kopieën te maken. Er waren 84 kaartjes gemaakt voor de spelletjes. Als ze klaar waren met de spelletjes mochten ze grabbelen in de grabbelton. Alle kaartjes waren op er waren er te kort de schatting is zeker 100 kinderen die deel hebben genomen.
Daarbij nog ouders en broertjes en zusjes die zijn gekomen. Bij de fietsenwinkel kon men op de dag zelf in schrijven voor de fietstocht. De fietsen winkel heeft ook de beoordeling gedaan, prijzen beschikbaar gesteld en uitgereikt. Aan de fietstocht hebben er ongeveer 25 kinderen mee gedaan. Voor de eerste keer was het wel een succes. De BIG meldt wel dat ze nu in het rood staan omdat de subsidie nog niet binnen is. Dit is een punt voor de evaluatie.
Dan wordt de komende monitoringen afgesproken. Joyce meldt dat ze gisteren (09.05.2017) bij de Sik was en daar flink werd gewerkt. Ze zag de balken liggen die er uit kwamen daar was niet veel van over. Peter (Geneuglijk) heeft hier foto`s van gemaakt. Arnold de Boevere stelt de vraag aan Wim Schul of deze aan Paul Buijs heeft gevraagd of deze de monitoring van de open dag Sik gaat doen. Daar heeft Wim het niet over gehad en Jan van Horen meldt dat hij bij de open dag van de Sik gaat kijken.
De Wildert Bjorn-Mike                    12 mei 2017                        Arnold de Boevere / Liejan van Horen
Buitenspeelproject `t turfje              17 mei 2017                        Liejan van Horen /
De Sik Open Dag                          21 mei 2017                        Paul Buijs / Jan van Horen
JOM Activiteiten                           mei 2017 na slapen de Sik    Mireille van Gils /
Avondvierdaagse ter plekke           30 mei-2 juni 2017                Natasja Donkers / Mireille van Gils
Taalles Tineke Moerman                juni 2017                             Natasja Donkers /
Naailes Jacqueline Joosen             juni 2017                             Natasja Donkers /
kunstschatten                               11 juni 2017                         Wim Schul /
Jeugd4Kids                                   25 juni 2017                         Eric Haverkamp /
Wijkfestival fase 2                         25 juni 2017                         Eric Haverkamp /
HB Kidzz                                      eind augustus                      Diana Luu
Khoun Khmer Apsara Vereniging     na de zomer                        Joyce van Zijl
De Sik Achterstallig onderhoud       november 2017
De Sik Ontmoetingsruimte              november 2017
Generation HB                               november 2017

4.C- Lopende zaken wijkplatform
De meeste dingen heeft Jacqueline al besproken alleen de aanvraag van stichting KICK van Bjorn en Mike vandaag (10.05.2017) binnen gehad van de activiteiten in de Wildert. De vraag is nu wie gaat nu het advies invullen en ondertekenen. Dan kan ze hem inscannen en snel afhandelen. Diana Luu biedt aan om dit te doen ze wordt hierbij geholpen door Wim. Jacqueline wil er nog wel wat over zeggen ze heeft vandaag (10.05.2017) contact gehad met Ray over deze aanvraag. Het wordt druk bezocht dertig tot veertig deelnemers elke vrijdag. Ze hebben jongeren weten te benaderen die de overlast veroorzaakte. Jacqueline moet het melden en daarom doet ze het ook. Iedereen weet misschien dat er een wijkplan is opgesteld waar een uitvoeringsprogramma achter zat. Wij (gemeente) hebben mensen betrokken bij het wijkplan en het uitvoeringsprogramma benaderd met de vraag of ze er nog iets mee willen doen. Er zijn drie reacties geweest twee wilde er niks meer mee doen en één had nog een ander plan. Het was een hele tijd geleden dat dit al eens is besproken. Het wijkplatform had al in het begin besloten om het wijkplan niet uit te voeren.
Het is niet de bedoeling om iemands ander plan uit te voeren.


5. Besluit en planning volgende bijeenkomst Wijkplatform
datum:                    14 juni 2017
gespreksleider:        Wim Schul
locatie:                    Ontmoetingscentrum De Sleutel Vlierenbroek 30 Breda
start:                       19:30 uur


Rondvraag
Lars Hobma meldt dat hij van een vierdaagse organisatie vragen heeft gehad of de vierdaagse in de Haagse Beemden nog door ging. Deze heeft hun gemeld dat ze contact moeten opnemen met Paul Buijs. De vraag is nu of het echt door gaat zeker door de onduidelijkheid over de vergunning er wordt bedoeld de aanvraag. Wim Schul meldt dat we dat hier niet kunnen zeggen en mogelijk snel achteraan gegaan moet worden.
De gespreksleider vraagt nu aan Cindy de Bok vond van de bijeenkomst van het wijkplatform. Ze vond het leuk om er bij te zijn. Natasja Donkers vroeg zich af of de vaste kernleden van het Wijkplatform die er nu massaal niet zijn zich hebben afgemeld. Deze hebben zich op verschillende manieren afgemeld. Ze vroeg zich af of er voldoende leden waren om een beslissing te nemen en die waren er. Je hebt er maar vijf nodig.
Ton Bussemakers meld nu dat hij mooi vond om aanwezig te zijn. Hij vertelt dat hij bij verschillende platforms is geweest en dat het er overal verschillend aan toe gaat. Hij vond het boeiend zeker omdat ieder platform een eigen werkwijze heeft. Nu vraagt hij deels aan Jacqueline en aan het wijkplatform of er van ons uit een betrokkenheid is bij de dag van de wijken. Daar is een uitnodiging voor rond gestuurd. Jacqueline corrigeert en zegt dat het een vraag was om mee te helpen met de organisatie van die dag. Het gaat om ambtenaar en mensen uit de wijken die het organiseren. Het moet volgens Ton een feestje worden. Deze dag wordt 1 juli georganiseerd. De titel dag van de wijken is de werktitel een ambtenaar saai begrip het heet nu Samen Buurten en is een festival. Het is geen congres maar een festival.
De gespreksleider bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de inzet.
Liejan meldt nog dat ze de notulen van 8 maart 2017 en 12 april 2017 op www.haagsebeemden.nl heeft gezet.
Einde bijeenkomst 21:17Terug naar de vorige pagina