Verslag van de bijeenkomst wijkplatform Haagse Beemden 14.06.2017

Geplaatst op: 12-07-2017 11:14
Datum: 14 juni 2017
Plaats: Ontmoetingscentrum De Sleutel, Vlierenbroek 38
Aanvang: 19.30 uur
Gespreksleider: Wim Schul

Aanwezig volgens presentielijst:
Joost Barendrecht, Ad Brekoo, Arnold de Boevere, Natasja Donkers, Peter Geneuglijk, Jacqueline van Glabbeek (Namens gemeente Breda), Eric Haverkamp, Liejan van Horen, Jan van Horen, Diana Lu, Dimphy van Poppel (Namens gemeente Breda), Wim Schul, Ria Verhoeven, Carla van Zantvoort

Afwezig met kennisgeving:
Paul Buijs, Peter van Zantvoort, Joyce van Zijl


Opening en vaststelling van de agenda met korte kennismaking

Wim Schul opent de bijeenkomst met een voorstelrondje. Na de opening geeft hij uitleg over de werking van het wijkplatform.


Introductie ingekomen initiatieven

Sint-Nicolaas comité Haagse Beemden Ria Verhoeven en Carla van Zantvoort
De intocht van Sinterklaas wordt op winkelcentrum de Donk uitgebreid met spelletjes. De intocht heeft als start punt KBS de Werft. Er waren meer intochten in de Haagse Beemden maar deze werden georganiseerd door andere organisaties. Er gaan ongeveer 30 zwarte pieten mee met de intocht. Er zijn ongeveer 100 personen actief tijdens de intocht. De dag er voor wordt er ook gecollecteerd en scholen bezocht om aandacht te vragen voor de intocht.


Behandeling ingediende initiatieven

Door het niet opkomen dagen van Lars Hobma besluit de gespreksleider verder te gaan met de advisering van Sint-Nicolaas comité Haagse Beemden. Het initiatief bestaat al heel lang (36 jaar). Dat er daardoor draagvlak is en het een bijdrage is tot de leefbaarheid van de wijk. De knelpunten in de begroting waren de hoge geplande uitgave voor enkele punten en de onduidelijkheid over de inkomsten via andere kanalen. Er zou gekeken kunnen worden door de organisatie of er ergens bespaard kan worden op de te verwachten uitgave.
De gespreksleider stelt voor of er een mogelijkheid is om een beroep te doen op de winkeliersvereniging. Dit niet door de initiatiefnemers, maar dit als wijkplatform en door het wijkplatform. Ons advies hoeft niet direct naar de gemeente, maar kan ook naar derde zijn. Vanuit het BIG (Jan van Horen) zou er een advies geschreven worden om de winkeliersvereniging de Donk te vragen om een bijdrage te sponsoren aan het Sint-Nicolaas comité Haagse Beemden dit ter grote van een derde van het te begroten bedrag. Daarbij wordt door het wijkplatform gesteld dat het begroten bedrag het maximum is wat er gevraagd mag worden.


Lopende zaken van het wijkplatform

Stand van zaken uit de gemeente
Er werd begonnen met de vraag over de bankjes van Sasja van der Kruis. Er is nog geen duidelijk antwoord voor haar maar er is een afspraak (16-06-2017) gemaakt samen met Peter Bosman om te kijken naar een oplossing.
Lars Hobma de grote afwezige die heeft zijn aanvraag voor Generation HB ingediend.
HB Kidzzz de aanvraag is afgehandeld.
De Avondvierdaagse Haagse Beemden is afgehandeld.

Monitoring
Basisschool de Wildert
Er waren hangjongeren rond de school en door het organiseren van voetbal avonden in de sportzaal is er iedere vrijdag hun energie kwijt en konden ze praten over hun problemen. Dit project is geslaagd door dat de vernielingen zijn gestopt en de jongeren nu iets te doen hebben
Buitenspeelproject `t Turfje
Hiervoor verwijs ik naar het rond gezonden verslag van Liejan van horen. Het was een geslaagd evenement met 40 deelnemende kinderen.
Open Dag De Sik
Hiervoor verwijs ik naar het rond gezonden verslag van Jan van horen. Het minpuntje was dat er weinig publiciteit was voor de open dag.
JOM Activiteit na het slapen
Dat het zeer succesvol was. Vanuit de kinderboerderij waren ze ook zeer tevreden.
Avondvierdaagse Haagse Beemden
Met meer dan 1500 deelnemers zeer succes vol helaas maar 2 deelnemers voor de 10 km. Er waren veel ouders met kinderen. De derde dag was er een probleem door dat een groep eerder ging lopen, maar dat werd gelijk opgelost. Er werd gemeld dat de druk op de organisatie door het succes groot is.
Heerlijk Rondje Burgst – Stichting Kunstschatten
Er was een ander opzet dan eerder edities. Het was een succes volle editie met 350 bezoekers en 150 deelnemers aan de wandeling. Alles wat er was beloofd was er met een harpist i.p.v. mandonlinespeler. Bewegwijzering is een aandachtspuntje. Er waren meldingen dat de route te lang was. Om de twee jaar zal de kustroute gehouden worden en om de twee jaar rondje Burgst.

Planning monitoring
Taalles Tineke Moerman                        juni 2017                Natasja Donkers
Naailes Jacqueline Joosen                    juni 2017               Natasja Donkers
Jeugd voor Kids                                       25 juni 2017           Eric Haverkamp
Wijkfestival fase 2                                    25 juni 2017           Eric Haverkamp
HB Kidzz                                                    eind augustus       Diana Lu
Khoun Khmer Apsara Vereniging         na de zomer          Joyce van Zijl
(Cambodjaans)
De Sik Achterstallig onderhoud            november 2017
De Sik Ontmoetingsruimte                     november 2017
Verbinding                                                 november 2017
Intocht Sinterklaas de Donk                   25 november 2017


Bespreking van het verslag 10 mei 2017
Er waren twee schrijffouten die hersteld zullen worden. Deze verbeteringen worden gedaan en met de verbetering opnieuw rond gestuurd met de agenda van de volgende vergadering.

Bespreking invulling secretariaat
Zie het bijgevoegde bijlage agendapunt 4D.
Alleen de punten van de archivering komt te vervallen in de lijst.
Daarbij gaat het secretariaat de locaties bespreken.
Alleen het bijhouden van de verslagen en de monitoring verslagen is aan het secretariaat.
Er moet nog gezocht worden naar een back-up voor Arnold de Boevere om het secretariaat te doen.

Bespreking invulling taak Dimphy van Poppel
Dimphy geeft om tijdelijk te dienen als back-up voor het secretariaat

Planning Evaluatie Bijeenkomst
15 juni 2017 stuurt Wim Schul een datumplanner uit voor een datum te bepalen.

Planning volgende bijeenkomst
datum: 12-07-2017
gespreksleider: Joost Barendrecht
locatie: KBS De Werft/Raaimoeren Raaimoeren 21Breda
Aanvang: 19.30 uur

USA Cars Meeting Lars Hobma
het eerdere agendapunt 2B komt nu aan de orde.
De vraag voor deze steun is op twee gronden afgewezen.
De locatie van het evenement is niet in de wijk.
De aanvraag komt na dat het evenement heeft plaats gevonden.
Deze beslissing heeft niets te maken met het feit dat Lars Hobma niet aanwezig is. Deze aanvraag had ingediend moeten worden bij het wijkplatform Tuinzigt.

Monitoring Open Dag bij Kinderboerderij De Sik. Verslag: Jan van Horen
Het is ‘s middags gezellig maar vrij rustig tijdens de Open Dag bij Kinderboerderij De Sik. Er is alleen via de eigen Facebookpagina aandacht gevraagd voor de Open Dag op 21 mei. Dat is wat magertjes. Andere mogelijkheden zijn: De Bode, Het Stadsblad en het HBNieuws. De informatiemarkt is ruim bezet met:
· Kinderzwerfboek
· Natuur en Creatie
· Nederlands Drukkerij Museum
· Konijn & Ko
· Familie Snorhaar
· Kantklossen
· Vleesveehouderij Van de Haar-Snijders
· Voedselbos
· Fleeceflosjes en snuffelmatten
Kinderen kunnen zich laten schminken of zich vermaken met het buitenspeelgoed.
Open dag de Sik
Open dag De Sik
Monitoring skelterrace bij ‘t Turfje door Liejan van Horen
Alsof het vanzelfsprekend is, schijnt de zon tijdens de skelterrace volop. Het parcours is uitgezet op het fietspad vlakbij Kinderboerderij De Sik. Een aantal hulpouders zorgt ervoor dat de racers niet onverhoeds botsen met een voorbijkomende fietser. Ook Grote Broer Haagse Beemden steekt een helpend handje toe. Ruim 40 kinderen strijden tegen elkaar om één van de vier prijzenbekers te bemachtigen. In groepen van tien skelters vliegen ze over het fietspad. Natasja Donkers houdt de score bij, zorgt dat de verkeersposten worden afgelost en wijst de skelters toe. De ene skelter is namelijk sneller dan de andere. Shelley registreert de deelnemers en zorgt voor een verfrissend bekertje limonade. Wie niet aan het skelteren is, vermaakt zich in de speeltuin, met twister of disc de luxe. De met de kinderen meegekomen moeders staan of zitten gezellig met elkaar te kletsen.
;t Turfje`t Turfje

Bij agendapunt 4D: invulling secretariaat: wat, wie, aansturing
1. Vaststelling taken secretariaat:
 • Ontvangen ingekomen stukken en 1e handelingen: ontvangstbevestiging met iets over de procedure, doorgeleiding naar gespreksleider en sociaal wijkbeheerder
 • Beheer van het e-mailadres van het secretariaat
 • Beheer van het e-mailadres van het wijkplatform (juiste personen op de mailinglijst)
 • Agenda met locatie etcetera naar deelnemers. Nu ligt dat bij de gespreksleider ‘in samenspraak met het secretariaat’. In de toekomst kan dat dan door de secretaris na vaststelling door de gespreksleider, want die heeft een bewakingstaak voor de agenda.
 • Uitnodigen van gasten. Nu ligt dat bij de gespreksleider. Voordeel van de secretaris is dat dit de continuïteit bevordert, Voordeel van de gespreksleider is dat dit beter overkomt op de gasten.
 • Notulering in ieder geval zodanig dat de besluiten en de onderliggende motieven duidelijk zijn.
 • Aanleggen en volgen van besluitenlijst. Signaleren wanneer besluiten niet of niet op de afgesproken wijze worden uitgevoerd. In eerste instantie aanspreken van de persoon, in tweede instantie tijdig melden bij de volgende gespreksleider.
 • Archivering per casus: aanmelding, aanvraag, advies, uitvoering, monitoring en eindresultaat inclusief de financiële verantwoording.
 • Archivering van de formeel belangrijke stukken conform algemene bewaartermijnen.
2. Besluit: professioneel bij de gemeente of bij een vrijwilliger uit de wijk?
 bij gemeentebij vrijwilliger
pro
 • professionele standaard verzekerd
 • niet afhankelijk van persoon, gaat om functie
 • betrokkenheid bij de wijk
 • communicatie (mits goed ingekaderd)
con
 • niet op alle tijden beschikbaar, staat onder gezag gemeente
 • gemeente wil graag dat deze taak door het wijkplatform zelf wordt gedaan
 • combinatie deelnemer – secretariaat voeren
 • continuïteit afhankelijk van individu
3. Afspraken over de aansturing van deze persoon (wie, wanneer, hoe)Terug naar de vorige pagina