Bredase gemeenteraad wapent zich tegen ondermijning

Geplaatst op: 01-01-2018 21:51
Politieke partijen die in maart 2018 in Breda meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen committeren zich aan een extern onderzoek van de partijfinanciën. Breda is daarmee de eerste gemeente die partijfinanciering op lokaal niveau laat doorlichten.

Dat is de uitkomst van gesprekken tussen de politieke partijen. “De Bredase politieke partijen zijn zich bewust van de tentakels van de onderwereld die op allerlei verschillende plekken ook in de bovenwereld invloed proberen uit te oefenen”, zegt burgemeester Paul Depla. “In de politiek maken we belangrijke keuzes en bepalen we welke koers we als stad varen. Verschillende krachten proberen die richting te beïnvloeden. Georganiseerde criminelen runnen vaak professionele ondernemingen, met grote omzetten. Besluiten van de gemeenten kunnen van invloed zijn op het verdienmodel van deze criminele bedrijven. En dus hebben ze een groot belang om te proberen die besluiten in hun voordeel te sturen.”
 
Criminele beïnvloeding kan zowel bestaan uit informeel contact tussen raadsleden en criminelen, als uit meer expliciete vormen zoals partijdonaties in ruil voor bepaald (stem)gedrag. Om die laatste vorm van beïnvloeding uit te sluiten hebben partijen in samenspraak met de burgemeester besloten om de partijfinanciering transparant te maken. Een onafhankelijke accountant beoordeelt jaarlijks de rekeningen van de politieke partijen op inkomsten en donaties van derden. Dit is via de Wet financiering politieke partijen al verplicht bij landelijke politieke partijen, maar die verplichting geldt niet voor lokale afdelingen. De Bredase politieke partijen zijn de eerste in Nederland die deze vorm van zelfcontrole overeenkomen. Diverse andere Brabantse gemeenten zijn geïnteresseerd in de Bredase aanpak en overwegen deze over te nemen.

Het commitment volgt op een tweetal informatiesessies over ondermijning die op initiatief van de politieke partijen zijn georganiseerd. Met behulp van de handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale partijen zijn de deelnemers getraind in het stellen van de juiste vragen en het opmerken van verdachte signalen rondom het aantrekken van nieuwe kandidaten voor de kieslijsten. Ook gaan de lokale politieke afdelingen hun toekomstig raadsleden vragen om een VOG te overleggen. Burgemeester Depla heeft aangegeven de VOG en het externe accountantsonderzoek te financieren.

“Ik realiseer me dat we nooit een waterdichte aanpak kunnen presenteren tegen criminele beïnvloeding in de politiek”, zegt burgemeester Depla. “Mensen die onze samenleving willen ondermijning zullen altijd een weg vinden. Maar het is aan ons om die weg zo moeilijk mogelijk te maken. En iedereen op scherp te zetten om actief de strijd aan te gaan met dit soort figuren. Binnen een raad kun je op inhoud best flink van mening verschillen. Maar dat we elkaar vinden in deze gezamenlijke strijd is mooi en zegt iets over het gevoel van urgentie in Breda rondom dit onderwerp. De politieke partijen geven hiermee een krachtig signaal af.”

VVD, D66, Breda’97, Volkspartij, CDA, SP, GroenLinks, Trots, Volmondig ja!, PvdA en 50PLUS committeren zich aan de ondermijningsaanpak. Een tweetal partijen hebben aangegeven doorlichting van de financiën niet nodig te achten.

Gemeente BredaTerug naar de vorige pagina