Feestelijke opening Inloop VERbindING

Geplaatst op: 08-01-2018 21:13
Op 15 november is Inloop VERbindING informeel van start gegaan. Inloop VERbindING is laagdrempelig en en voor iedereen toegankelijk. Het vergroten van de saamhorigheid in de buurten Muizenberg en Kesteren is één van de doelstellingen. Ook wordt gestreefd naar meer zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de bewoners. Het project richt zich met name op kansarmen. Elke werkdag kunnen buurtbewoners ‘s ochtends aan de Alexberg 2a terecht voor een kop koffie en een praatje. Daarbij zal van alles ter sprake komen wat de buurt en haar bewoners bezighoudt. Dat kan leiden tot allerlei nieuwe ideeën en initiatieven. Vaak zullen buurtbewoners op eigen kracht hun plannen kunnen realiseren. Lukt dat niet, dan wordt hulp ingeroepen van organisaties als Breda voor Elkaar. Zo ontstaan spontaan activiteiten voor en door de buurt.
Inloop VERbindING
Omdat juist de feestdagen een moment van saamhorigheid zijn, is de VERbindING beide Kerstdagen geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Er komen op Eerste Kerstdag 7 bezoekers en op Tweede Kerstdag 4.
Initiatiefnemer van inloop VERbindING is Henk Kooij. Henk heeft in het verleden samen met Ricardo Ghafoerkhan het eetproject in de huiskamer aan de Alexberg opgezet op verzoek van WonenBreburg. Elke woensdag kookt Ricardo met één van de buurtbewoners vanaf 16.00 uur een voortreffelijke warme maaltijd, die om 18.00 uur wordt opgediend. De kosten zijn € 5,00 per persoon. Om 19.30 uur sluit de eetbijeenkomst. Op donderdag is er een lunch van 12.00 tot 13.00 uur vanaf € 2,00 per persoon.
Inloop VERbindING
Het ligt in de bedoeling om in de toekomst inloop VERbindING en het eetproject aan elkaar te koppelen en mensen elke werkdag een warme maaltijd aan te bieden voor € 5,00. De keuken aan de Alexberg is daarvoor gerenoveerd.
Wethouder Patrick van Lunteren zal op 15 januari 2018 om 17.00 uur inloop VERbindING officieel openen. Het wordt een feestelijk gebeuren met vrolijke muziek en genoeglijk samenzijn.Terug naar de vorige pagina