Verduurzaming Warmteregio Amer

Geplaatst op: 18-01-2018 18:04
Begin 2016 zijn 17 organisaties gaan zoeken naar de gemeenschappelijkheid inzake verduurzaming van de Warmteregio Amer. De partijen hebben met vallen en opstaan leren samenwerken. Ze hebben de intentie om echt te gaan investeren in duurzaamheid. Ook willen ze dichter bij de afnemer/burger gaan staan. Op dit moment maken zo’n 500 bedrijven en 50.000 woningen gebruik van de Warmteregio Amer. Van hun ervaringen en wensen willen de 17 samenwerkende organisaties gebruik maken. Hun doelstellingen zijn:
 1. Op termijn geen gebruik van kolen meer in de Amercentrale
 2. Invoeren decentrale energieopwekking
 3. Verlaging van de temperatuur van het warmtenet
 4. Goede betrokkenheid van warmte-afnemers bij het warmtenet
Verduurzaming Warmteregio Amer
Op landelijk niveau wordt er nog een hele discussie gevoerd over de invoering van biomassa – snoeiafval en restafval –  als brandstof voor een energiecentrale. Maar het is duidelijk dat het wenselijk is het gebruik van kolen en aardgas om elektriciteit op te wekken op zo kort mogelijke termijn te beëindigen.
Bij decentrale energie-opwekking kan gedacht worden aan zonnecollectoren en geothermie, waarbij ook de mogelijkheid komt om terug te leveren aan het warmtenet, net zoals dat met zonnepanelen kan aan het elektriciteitsnet.
Verlaging van de temperatuur van het warmtenet leidt ertoe dat er minder warmte verloren gaat en het mogelijk wordt om bijvoorbeeld warmte van servers terug te laten stromen in het warmtenet.
Verduurzaming Warmteregio Amer
Nadat de doelstellingen in een film gepresenteerd zijn aan de toehoorders, worden de toehoorders uitgenodigd om vragen te stellen aan het panel dat bestaat uit:
 • Paul de Beer, wethouder gemeente Breda
 • Hans Kuypers, wethouder gemeente Drimmelen
 • Mark Vissers, wethouder gemeente Oosterhout
 • Anne-Marie Spierings, gedeputeerde provincie Noord-Brabant
 • Erik Stronk, directeur Ennatuurlijk
 • Manja Thiry, topfunctionaris Ennatuurlijk
 • Jan Peters, directeur Enexis
Verduurzaming Warmteregio Amer
Uit de discussie met de zaal komen nog de volgende dingen naar voren. Er wordt per wijk bekeken of het haalbaar en nuttig is om huizen en bedrijven aan te sluiten op de Warmteregio Amer. Nog steeds worden nieuwe aansluitingen gerealiseerd. Er wordt gedacht aan hybride systemen, bijvoorbeeld zonnecollectoren met zonnepanelen. Om het systeem minder kwetsbaar de maken als een onderdeel uitvalt, zullen meerdere bronnen om warmte op te wekken worden ingezet. Beter isoleren van woningen, met name van woningen die twintig jaar geleden zijn geïsoleerd, is zeker van belang.
Verduurzaming Warmteregio Amer
Andere partijen die aanwezig waren: gemeente Geertruidenberg, Rebel Group, Kansrijk Made / MeerCamp BV, AlleeWonen, Enpuls, Enexis, CDER Tilburg, Warmte-energie
Verduurzaming Warmteregio AmerTerug naar de vorige pagina