Laat Uw stem horen over Uw leefomgeving

Geplaatst op: 24-01-2018 18:57
Beste Bewoners van de Haagse Beemden,

Evenals bij de vorige verkiezingen voor de gemeenteraad van Breda organiseert het Bekom op de jaarvergadering van 20 februari 2018 een bijeenkomst over wat de visie is van de politieke partijen voor met name de wijk Haagse Beemden.

Het Bekom doet daarbij een beroep op U als bewoner van de Haagse Beemden om aan te geven wat U belangrijk vindt voor de wijk en wat in de komende jaren hoog op de prioriteitenladder van college en raad in Breda zou moeten staan.

Uit uw suggesties worden vragen en/of stellingen geformuleerd welke aan de aanwezige vertegenwoordigers van de politieke partijen zullen worden voorgelegd.

Zend uw suggesties uiterlijk 14 februari aan bekom@haagsebeemden.nl en kom 20 februari naar de bijeenkomst in Centrum Heksenwiel.

Het bestuur van de wijkraad Haagse Beemden (BEKOM)

BekomTerug naar de vorige pagina