Goed bezochte informatieavond Breda asbestvrij

Geplaatst op: 08-02-2018 18:10
De stoelen in de grote zaal bij ‘t Kraaienest raken al snel zo goed als allemaal bezet tijdens de informatieavond over Breda asbestvrij. Dagvoorzitter Han Bijlholt opent de bijeenkomst en stelt daarbij Jochem Uithoven van Breda Asbestvrij en David Dalderup van iChoosr aan het publiek voor. iChoosr is gespecialiseerd in groepsaankopen en kan helpen bij het vinden van een gecertificeerde asbestsaneerder bij het collectief saneren van asbestdaken.
Informatieavond Breda asbestvrij
Han begint met uit te leggen wat asbest is: “Asbest is een delfstof die bestaat uit kleine vezels. Het is brandwerend, zuurbestendig en buigzaam. Die eigenschappen leken asbest te maken tot een ideale bouwstof. Het is dan ook veel toegepast. In 1969 wordt ontdekt dat asbest kankerbevorderend is en daarmee gevaarlijk voor de volksgezondheid. Het is nu al 24 jaar verboden om het te gebruiken in nieuwe producten. Echter, op veel schuurdaken in de gemeente Breda liggen zogeheten vezelversterkte cementplaten, waar asbest inzit.”

Die schuurdaken zijn in 2024 meer dan 30 jaar oud en verweren, waardoor er asbest vrij kan komen. Daarom is bij wet geregeld dat alle asbestdaken voor 2024 opgeruimd dienen te worden. Dat is de taak van de huiseigenaar. Dat kan een particulier zijn, maar ook een woningbouwvereniging. Bij de overheid kan een bescheiden subsidie van € 4,50 per m2 worden aangevraagd, mits de sanering wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.
Informatieavond Breda asbestvrij
Wie niet meer dan 35 m2 vezelvesterkte cementplaten op zijn schuurdak heeft liggen, mag die zelf opruimen. Op YouTube wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat . Een derde mogelijkheid is om als collectief, bijvoorbeeld een huizenrij of straat, de sanering te laten uitvoeren. Belangstellenden kunnen zich hiervoor vrijblijvend inschrijven tot en met 6 maart 2018.

De gemeente Breda heeft als taken:
  • het inventariseren van asbestlocaties
  • het informeren van de burgers
  • het openstellen van een asbestloket waar burgers terecht kunnen met vragen
  • het mogelijk maken van collectief saneren
Informatieavond Breda asbestvrij
De gemeente Breda streeft ernaar om de asbestdaken die voor collectieve sanering worden aangemeld in 2018 op te ruimen. Op 7 maart is er een veiling onder gekwalificeerde leveranciers. Op 19 maart volgt het aanbod van de saneerder met de scherpste prijs. Alleen vezelversterkte cementplaten komen in aanmerking voor collectieve sanering. Lei of bitumen dakbedekking met asbest niet. Het ingezamelde asbest gaat in een ondergrondse opslag in Tilburg.

Terug naar de vorige pagina