Wie, wat waar

Snelzoeker

BBC Asterd

Bewonerscomité Asterd omgeving Grote Dijk
Contactpersoon: Elise van Ierland
Grote Dijk 50
4823 EG BREDA

> Bekijk op google

Huurdersbel. ver. Jupiter

Huuderdsbelangen vereniging Jupiter
Contactpersoon: Thijs Smeets
Jupiterlaan 66
4823EP BREDA

> Bekijk op google
Mobiel. 06-53409874

> Bekijk de website
> Nu mailen

Initiatiefgroep Asterd

Bewonerscomité Asterd omgeving Asterdkraag
Contactpersoon: Lucie Aarnink
Asterdkraag 120
4823 GB BREDA

> Bekijk op google
Tel. 076 - 542 29 37

Wijkraad St.Bewonerskomitee Haagse Beemden

Stichting Bewonerskomitee Haagse Beemden, kortom BEKOM is DE wijkraad van de Haagse Beemden.

Voorzitter: Ad Brekoo,

Secretaris: Erik Filius

Tweede secretaris: Piet van Overbeeke

Penningmeester: Fred de Rooij

Contactpersoon: Erik Filius


Post adres:
Postbus 7072
4800 GB BREDA

Buurtvereniging Klein Overveld

Tel. 076 - 541 24 33

Vereniging voor Centraal Wonen Aardrijk

Aardrijk 103a
4824 BT BREDA

> Bekijk op google

Stichting huurdersbelangen Donk

Contactpersoon: Francis Mouwen
Donk 140
4824 CZ BREDA

> Bekijk op google
Tel. 076-8884698
Mobiel. 06-28682421

> Bekijk de website
> Nu mailen

Recreatie Hazenberg

Contactpersoon: A. van Nispen
Peerdsbroek 20
4824 BM BREDA

> Bekijk op google
Tel. 076 - 541 06 95

Bewonerscommité

Bewonerscommité Winkelcentrum Heksenwiel
Contactpersoon: J. Bron
Heksenkruid 38
4823 JM BREDA

> Bekijk op google
Tel. 076 - 541 93 95

Bewonerscommissie Heksenraad

Bewonerscommissie Heksenwiel omgeving Zicht
Contactpersoon: F.R.M. Fennis
Zicht 9
4822 AN BREDA

> Bekijk op google
Tel. 076 - 542 39 42

Huurdersbelangen ver.

Huurderbelangenvereniging Heksenwiel omgeving Tweeschaar
Contactpersoon: Mw. van der Lugt
Tweeschaar 75
4822 AS BREDA

> Bekijk op google
Tel. 076 - 542 46 83

Bewonersver. Woon Zorg Complex Heksenwiel (wozoco)

Contactpersoon: Mw. C.W.C. Janse
Heksenrij 46
4823 JW BREDA

> Bekijk op google
Tel. 076 - 542 23 44

Huurdersbelangencommissie Tussen Kesterendreef En Melkpad (HBC TKEM)

Huurdersbelangencommissie sinds 2005
Contactpersoon: Johan Bartels
Wilgenbroek 30
4822 XN BREDA

> Bekijk op google
Tel. 076-5713470
> Nu mailen

V.V.E. Sterrenmunt

Contactpersoon: Maurice Laurijs
Watermunt 79
4823 MG BREDA

> Bekijk op google
Tel. 076 ? 542 33 76

bewonersgroep Kesteren op Maat

Contactpersoon: Kees Hendriksen
Kesterenlaan 37
4822 WL BREDA

> Bekijk op google
Tel. 076 - 5419860
Mobiel. 06-54262452

> Bekijk de website
> Nu mailen

Beemden Brakken Comite ( BBC)

Organiseren van activiteiten voor de jeugd in de Haagse Beemden, zoals de Sinterklaasintocht, Rommelmarkten, Paasbingo enz.
Contactpersoon: Ria Verhoeven
Pijpersmoeren 15
4824 KS Breda

> Bekijk op google
Tel. 076-5411919

Bewonerscomité Muizenberg

Enrico Heesakkers
Voorzitter Bewonerscomité Muizenberg
Straatcontactpersoon Buurtpreventie Muizenberg     

Marco Diks
Externe Communicatie

Gerard Oonincx
Voorzitter Buurtpreventie Muizenberg   

Nicole de Vos
Kinderactiviteiten Begeleidster
      
Eric Haverkamp
Secretaris / Webmaster Bewonerscomité Muizenberg
Straatcontactpersoon Buurtpreventie Muizenberg

Contactpersoon: Eric Haverkamp
Mobiel. 06 ? 36 188 797

> Bekijk de website
> Nu mailen

W-Groep

De W-Groep is een typisch Bredase uitvinding ondersteund door de gemeente Breda.
Het is een stichting zonder drempels en zonder eigen bijdrage van de gebruiker, waar mensen met een uitkering kunnen deelnemen aan de velerlei aangeboden educatieve, vormende, creatieve en recreatieve activiteiten.
De Hoofdletter W staat voor de W die in alle afkortingen van de uitkeringsinstanties terug komt, zoals: WW, ABW, WAO, NWW, RWW, AAW, enz........

Daarnaast heeft de W-Groep een belangrijke sociale en maatschappelijke functie.
Een zeer belangrijk doel van de W-Groep is dan ook, het opnieuw weerbaar maken van mensen, hen ondersteunen en te begeleiden naar hernieuwde deelname aan het maatschappelijke gebeuren en als het mogelijk is (op termijn) het vinden van reguliere of gesubsidieerde arbeid.

Voor wat betreft het vertoeven als deelnemer, binnen het bestel en binnen het kader van het door de Gemeente Breda gestelde W-Groepbeleid het volgende:

Democratie, medezeggenschap en respect voor elkaar staan bij de W-Groepen hoog in het vaandel!

Julie Cleaysstraat 27
Breda

> Bekijk op google

De kleine Hoeve

Op De Kleine Hoeve zijn vrijwel al onze activiteiten direct verbonden met het werk op de boerderij. Omdat we een gemengd bedrijf zijn, landbouw en veeteelt, hebben we een grote variatie aan werkzaamheden: van verzorgen van dieren en telen van groenten tot onderhoud van machines en gebouwen. Bovendien verkopen we onze producten in onze ‘winkel aan huis’. Kortom bedrijfsmatig gezien is de boerderij onze kernactiviteit.

We hebben ook enkele neven-acitiviteiten:

•Naast de werkzaamheden op ons erf en de landerijen, helpen we 4 ochtenden per week kinderboerderij De Sik met de verzorging van hun dieren.
•Ook verzorgen we op onze boerderij lesprogramma’s voor kinderen, zodat ze wat meer bekend raken met het werk en leven op een boerderij. Die lesprogramma’s geven wij bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking met de Brede School de Vlierenbroek, maar kunnen ook incidenteel gegeven worden.
•Tenslotte krijgen we regelmatig groepjes mensen van bedrijven op bezoek, die in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) een dagje mee willen werken op onze boerderij. Afhankelijk van de wensen van het bedrijf en onze mogelijkheden maken we eventueel een programma op maat. Belangrijk uitgangspunt daarbij is wel dat de groepsactiviteit iets te maken heeft met het werk op een boerderij en onze dagelijkse werkzaamheden niet verstoort.
Burgstsedreef 2
4822 ZA Breda

> Bekijk op google

Grote Broer Haagse Beemden

Jongeren doorlopen verschillende fases in hun leven; ze groeien op, ze gaan naar school, doen leuke dingen met vrienden en vinden uiteindelijk een baan. Voor een groot deel van deze jongeren verlopen al deze fases zonder al te grote obstakels, zij hebben een sociaal netwerk in de vorm van ouders, vrienden en kennissen die ze ondersteunen tijdens het maken van moeilijke keuzes in hun groei naar volwassenheid.

Voor een klein deel is dit minder vanzelfsprekend, sommige jongeren raken de weg kwijt, zij weten niet goed wat ze met hun leven willen en maken de verkeerde keuzes. Voor deze jongeren is het Grote Broerproject!

Het Grote Broerproject Haagse Beemden, GBHB, zet deze jongeren in om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Het project biedt ze een sociaal vangnet en maatschappelijke oefenruimte. De jongeren kunnen een steuntje in de rug gebruiken; iemand die er voor ze is, hen serieus neemt, naar ze luistert maar vooral iemand die kijkt naar wat de jongeren wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Tegelijkertijd worden zij opgeleid om later de rol van Grote Broer te vervullen
Contactpersoon: Mourad El Fdil
Mobiel. 06-39393342

> Bekijk de website
> Nu mailen

Bewonersbelangenvereniging `De Eikenburg`

voorzitter: mevr. Y. Luijbrechts
secretaris: mevr. F. van Belkum
penningmeester: dhr. T. van Anholt
Achterste Havervelden 36
4822 AM Breda

> Bekijk op google