Wijkplatform

Op weg naar een andere manier van denken en doen binnen het sociaal domein. Samen met bewoners, ondernemers, betaalde en onbetaalde professionals het verschil maken door in kansen te denken en niet in problemen. En meer te handelen vanuit mogelijkheden en minder vanuit regels. Van controle naar vertrouwen en van zorgen voor naar zorgen dat. Dát is het open proces ‘Breda Doet’.
                                              
Onderdeel daarvan is anders denken en doen over de manier waarop de gemeente subsidie toekent aan organisaties. Voortaan zoeken partijen elkaar op en komen ze gezamenlijk tot een plan om een bijdrage te leveren aan voorzieningen die Bredanaars nodig hebben. Dat gebeurt met de aanpak ‘Aan tafel!’

Aan tafel!
Iedereen in het sociaal domein die bijdraagt aan het welzijn, de zelfstandigheid en het meedoen van Bredanaars, mag meedoen aan tafel. Partijen krijgen de vrijheid om naar eigen inzicht hun bijdrage te leveren. Niet langer door het individueel aanvragen van subsidie via de zogenoemde uitvraag, maar door plaats te nemen aan een thematafel en daar samen met partners ideeën uit te werken. Met als optimaal resultaat één gezamenlijk plan van aanpak per thema. Zo wordt zoveel mogelijk deskundigheid en ervaring uit de stad benut om de kwaliteit van de voorzieningen verbeteren. Via wijkplatforms krijgen ook bewonersinitiatieven alle ruimte.

Wilt u weten, wanneer er een vergadering van het wijkplatform in de wijk is? Klik dan hier.

Verslag van de bijeenkomst Wijkplatform Haagse Beemden 12.04.2017

Verslag van de bijeenkomst Wijkplatform Haagse Beemden 12.04.2017

10-05-2017 12:57
Verslag van de bijeenkomst Wijkplatform Haagse Beemden 12.04.2017Datum:                 12 april 2017Plaats:                 Basisschool ... Lees verder
Verslag vergadering Wijkplatform Haagse Beemden 08.03.2017

Verslag vergadering Wijkplatform Haagse Beemden 08.03.2017

10-05-2017 11:50
Datum:                   8 maart 2017Plaats:                    Clubhuis BSV (Boeimeer)Gespreksleiding:     Paul BuijsAanwezig volgens presentielijst: Annemi... Lees verder
Reglement wijkplatform Haagse Beemden

Reglement wijkplatform Haagse Beemden

11-03-2017 11:22
Het wijkplatform is door een aantal wijkbewoners op initiatief van de gemeente ingesteld om ideeën en voorstellen uit en voor de wijk te stimuleren en te ondersteunen, en om aan de gemeente advies te geven over subsidie en andere faciliteiten.Bij het adviseren over subsidie wordt uitgegaan v... Lees verder
Eerste  |  Vorige  |  Pagina: 2/3  |  Volgende  |  Laatste