Wijkplatform

Op weg naar een andere manier van denken en doen binnen het sociaal domein. Samen met bewoners, ondernemers, betaalde en onbetaalde professionals het verschil maken door in kansen te denken en niet in problemen. En meer te handelen vanuit mogelijkheden en minder vanuit regels. Van controle naar vertrouwen en van zorgen voor naar zorgen dat. Dát is het open proces ‘Breda Doet’.
                                              
Onderdeel daarvan is anders denken en doen over de manier waarop de gemeente subsidie toekent aan organisaties. Voortaan zoeken partijen elkaar op en komen ze gezamenlijk tot een plan om een bijdrage te leveren aan voorzieningen die Bredanaars nodig hebben. Dat gebeurt met de aanpak ‘Aan tafel!’

Aan tafel!
Iedereen in het sociaal domein die bijdraagt aan het welzijn, de zelfstandigheid en het meedoen van Bredanaars, mag meedoen aan tafel. Partijen krijgen de vrijheid om naar eigen inzicht hun bijdrage te leveren. Niet langer door het individueel aanvragen van subsidie via de zogenoemde uitvraag, maar door plaats te nemen aan een thematafel en daar samen met partners ideeën uit te werken. Met als optimaal resultaat één gezamenlijk plan van aanpak per thema. Zo wordt zoveel mogelijk deskundigheid en ervaring uit de stad benut om de kwaliteit van de voorzieningen verbeteren. Via wijkplatforms krijgen ook bewonersinitiatieven alle ruimte.

Wilt u weten, wanneer er een vergadering van het wijkplatform in de wijk is? Klik dan hier.

Wijkfestival Haagse Beemden en buitenspeelproject krijgen subsidie

Wijkfestival Haagse Beemden en buitenspeelproject krijgen subsidie

14-01-2017 10:59
"Ik spreek namens alle wijkraden als ik zeg dat wij niets tegen de wijkplatforms hebben." Ad Brekoo, voorzitter van de wijkraad Haagse Beemden, zei dit woensdagavond tijdens een vergadering van het wijkplatform van zijn wijk. "Ik betreur het als dit beeld is ontstaan door een artikel in BNdeStem,... Lees verder
Subsidiesysteem voor kleinere wijkactiviteiten in Breda stuit op bedenkingen

Subsidiesysteem voor kleinere wijkactiviteiten in Breda stuit op bedenkingen

03-01-2017 10:36
Het nieuwe subsidiesysteem in Breda voor kleinere wijkactiviteiten stuit op bedenkingen. De bevolking mag via de 23 dorps- en wijkraden ideeën aandragen die worden beoordeeld door een wijkplatform die weer advies uitbrengt aan burgemeester en wethouders. Zo is een kleine half miljoen euro te... Lees verder
Positief advies voor eerste drie initiatieven van het wijkplatform!

Positief advies voor eerste drie initiatieven van het wijkplatform!

29-12-2016 19:20
Het wijkplatform Haagse Beemden bestaat uit bewoners van verschillende buurten in de Haagse Beemden. Het doel van het wijkplatform is om burgerinitiatieven verder te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door professionele ondersteuning maar ook door het delen van ervaringen en kennis met andere vrijwill... Lees verder
Eerste  |  Vorige  |  Pagina: 3/3  |  Volgende  |  Laatste