Vergaderschema

Op de volgende data in 2018 zijn de vergaderingen van het Bekom openbaar. U bent van harte welkom om die bij te wonen. Graag van te voren aanmelden bij het secretariaat.

 • 16 januari (afgelast)
 • 20 februari; JAARVERGADERING; agenda - verkort jaarverslag - uitgebreid jaarverslag - verslag vorige jaarvergadering
 • 17 april
 • 22 mei
 • 18 september
 • 30 oktober
 • 4 december
De vergadering begint steeds om 20:00 uur in Zorgcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2 te Breda, aanbellen bij Bingobel.

Nog even een paar punten ter verduidelijking:
 • Het Bekom heeft een agenda van iedere vergadering, waarin van te voren duidelijk is wat voor onderwerpen aan bod komen. Voor deze vergaderingen staan 2 uur gepland.
 • Doordat de voorzitter binnen deze tijd probeert te blijven, zal hij daar waar nodig ingrijpen.
 • Iemand die extra tijd voor een extra onderwerp wilt hebben, dient dit daarom 1½ week van te voren kenbaar te maken aan het secretariaat ( voor de DB vergadering).
 • Iedereen is vrij de openbare vergadering bij te wonen, maar gezien de tijd is het niet altijd mogelijk om uitgebreid spreektijd te krijgen.