VOOR DE WIJK

Uitvoeringsakkoord Wijk- en Dorpsraden 2023/2026.

Op maandag 27 maart jl. hebben de wijk- en dorpsraden en de gemeente Breda voor de periode 2023/2026 een nieuw uitvoeringsakkoord ondertekend. Namens de gemeente Breda waren de wethouders wijkaanpak aanwezig. Hoe zij aankijken tegen de samenwerking moge blijken uit onderstaande quotes. Na de ondertekening was er een presentatie over energietransitie en vertelde een vertegenwoordiger van Zandberg-oost over hun energie-initiatief.

Ondertekening
Ondertekening

Ondertekening door wethouders Van Drunen en Bruijns.

Quote wethouder Arjen van Drunen (wijkaanpak sociaal): “We staan als stad voor grote opgaven. Denk bijvoorbeeld aan de energieopgave of het vergroten kansengelijkheid. Daar hebben we echt iedereen voor nodig. De dorps- en wijkraden kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Daarom willen we elkaar gelijk van begin af aan goed betrekken. Zij zijn immers op de hoogte van de specifieke sentimenten in het wijk of dorp. Het is ontzettend fijn dat de leden van deze raden vrijwillig mee willen blijven denken over die ontwikkelingen van de stad.”

Quote wethouder Jeroen Bruijns (wijkaanpak fysiek): “Dorps- en wijkraden zijn dé deskundigen van hun eigen leefomgeving. Voor ons als gemeente zijn ze daarom enorm waardevol als partner en belangenbehartiger. We gaan graag zo vroeg mogelijk met hen in gesprek. De rol van dorps- en wijkraden is signalerend en adviserend maar steeds vaker ook mede-organiserend. Dat gaat al goed, maar daar kan nog wel een tandje bij. Dat doen we door dorps- en wijkraden nog meer vanuit hun eigen agenda met ons mee te laten denken en doen. Daarom ben ik ook zo blij met dit uitvoeringsakkoord. Met dit als basis kunnen we nog beter gebruik maken van de dorps- en wijkraden en beter inzetten op participatie.”

Bent u geïnteresseerd in het akkoord en de brief aan de Raad, kunt u deze via onderstaande knoppen downloaden.

Advies wijkraad m.b.t. tijdelijke woningen

De wijkraad heeft deelgenomen aan de klankbordgroep Tijdelijke Woningen Bredestraat. Aan elk der partijen binnen die klankbordgroep is gevraagd een advies uit te brengen over de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan als er besloten wordt deze woningen te realiseren.

De wijkraad heeft vanuit haar neutraliteit kritisch gekeken naar die randvoorwaarden. Het conceptadvies is via de website voorgelegd aan de wijk en op de openbare vergadering van 20 maart jl. Naar aanleiding van reacties uit de wijk zijn op onderdelen nog aanpassingen doorgevoerd.

Voor geïnteresseerden bieden we via onderstaande knop het definitief advies (met begeleidende brief) ter kennisneming aan. Insprekers en andere respondenten danken we via deze weg voor hun inbreng.  

advies tijdelijke woningen
Advies Tijdelijke Woningen.docx (51.16KB)
advies tijdelijke woningen
Advies Tijdelijke Woningen.docx (51.16KB)
WEBINAR en App-je van Provincie en EnergieA16

De provincie Noord-Brabant heeft samen met een aantal ontwikkelaars van Energie A16 een app gelanceerd. Tijdens een webinar op woensdag 29 maart om 19.00 uur licht de provincie Noord-Brabant toe waarom de app in het leven is geroepen, geeft app-ontwikkelaar Arcadis uitleg over het gebruik van de app en deelt men  de eerste feedbackresultaten van omwonenden.
Praktische informatie
• Datum: woensdag 29 maart 2023
• Tijd: van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur
• Locatie: digitaal via Microsoft Teams (na aanmelding ontvang je een linkje met toegang tot het webinar)
Over de app
De app is onder de naam Geluidsverwachting.nl gratis te downloaden via de Google Play of AppStore. Na het doorgeven van je locatie, kun je inzien hoeveel geluid en slagschaduw te verwachten is van de windmolens bij jou in de buurt en hoeveel elektriciteit er wordt opgewekt. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op actuele weersomstandigheden. Maar dat zijn slechts cijfers. Omdat geluid door de ene persoon heel anders beleefd wordt dan door de andere persoon, kun je via de app anoniem je persoonlijke ervaring delen. Met deze feedback brengt men de beleving in kaart en krijgt men meer inzicht in hoe geluid en slagschaduw van de windmolens van Energie A16 wordt ervaren.
Webinar
We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan het webinar op woensdag 29 maart 2023 van 19.00 tot 20.30 uur. Wil je deelnemen? Meld je dan aan via www.energiea16.nl/webinar. Na aanmelding ontvang je een linkje met toegang tot het webinar.Info-avond TenneT over verkabeling 150 kV.

Op 13 maart 2023 houdt TenneT een inloopbijeenkomst over de verkabeling van de 150 kV (hoogspanningsleidingen) en de bijbehorende uitvoeringswerkzaamheden in de wijk.

Geïnteresseerden zijn op 13 maart a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur welkom in het Kraaiennest aan de Tweeschaar.


Energietransitie/lekcheckers.

Door EnergieA16 worden vrijwilligers gezocht voor een pilotproject.

Als je wil weten hoe je energie kunt besparen en eventueel in je eigen omgeving ook anderen daarbij wil helpen, lees dan de flyer "Lekcheckers gezocht".  Je kunt deze via onderstaande knop downloaden.

Flyer lekcheckers
lekscheckers[5039].jpg (423.36KB)
Flyer lekcheckers
lekscheckers[5039].jpg (423.36KB)

 Wil je meer informatie, dan kan je ook de brief die aan bewoners in Kesteren is gestuurd downloaden met de onderstaande knop.

Brief bewoners
BRIEF bewoners Kesteren[5092].pdf (328.91KB)
Brief bewoners
BRIEF bewoners Kesteren[5092].pdf (328.91KB)
Tijdelijke Woningen aan de Bredestraat

Op 6 oktober 2022 is er door de Gemeente Breda een informatieavond gehouden over mogelijke vestiging van Tijdelijke Woningen aan de Bredestraat. Inmiddels organiseert de gemeente inloopavonden en wordt er een adviesgroep geformeerd.

Bent u geïnteresseerd, dan vindt u hierover meer in het Breda Bericht ter zake. Dit Breda Bericht kunt u met de onderstaande knop downloaden.

Breda Bericht tijdelijke woningen
Bb Bredestraat TW_04012023[4865].pdf (939.57KB)
Breda Bericht tijdelijke woningen
Bb Bredestraat TW_04012023[4865].pdf (939.57KB)

Wijkgids 2023

De nieuwe wijkgids is uitgekomen. Op diverse punten in de wijk is deze als papieren uitgave te krijgen. De oplage is beperkt. Vervolgens kunt u de wijkgids ook downloaden, en heeft u dus de digitale versie ter beschikking.

Voor meer informatie, download via onderstaande knop de flyer.


Wilt u de digitale versie van de wijkgids downloaden?  Dat kan via onderstaande knop.

wijkgids versie 3
2023_HB_wijkgids3[4887].pdf (7.63MB)
wijkgids versie 3
2023_HB_wijkgids3[4887].pdf (7.63MB)
Tijdelijke woningen aan de Bredestraat

De gemeente Breda heeft naar aanleiding van een verkennend onderzoek drie locaties aangewezen in Breda voor de bouw van tijdelijke woningen. Een van die drie locaties is aan de Bredestraat. Tussen oktober 2022 en april 2023 wordt vervolgens een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Middels een Breda Bericht zijn de direct betrokkenen op de hoogte gebracht van een informatieavond in het Kraaienest op 6 oktober aanstaande. Geïnteresseerden kunnen zich digitaal aanmelden middels een link in het Breda Bericht. Dit Breda Bericht is via onderstaande link te downloaden. Ook geïnteresseerd? Ga zeker luisteren.

Breda Bericht Bredestraat
BB Bredestraat[4490].pdf (667.92KB)
Breda Bericht Bredestraat
BB Bredestraat[4490].pdf (667.92KB)
Het Bewonerskomitee heeft inmiddels een aantal vragen verzameld en doorgezonden aan de wethouder. Wellicht zijn hierop a.s. donderdag al antwoorden. De bewoners van Klein Overveld gaan in elk geval bezwaar aantekenen. De brief met vragen kunt u hieronder downloaden.

Brief aan wethouder
brief over Brede straat.docx (43.27KB)
Brief aan wethouder
brief over Brede straat.docx (43.27KB)

Informatiebijeenkomst Landgoederenzone Haagse Beemden op 9 maart a.s.

Uit een ontvangen Breda Bericht van de Gemeente Breda blijkt dat het college van B&W het voorlopig ontwerp Landgoederenzone Haagse Beemden heeft vrijgegeven voor consultatie. Op woensdag 9 maart a.s. houdt men een informatieavond in de aula van de graaf Engelbrecht scholengemeenschap aan de Ganzerik 3.

De inloop is vanaf 18.45 uur. De presentatie van het voorlopig ontwerp begint om 19.00 uur. Verder is er de gelegenheid tot vragen stellen en reageren op dit voorlopig ontwerp.

Het volledig Breda Bericht met alle aanvullende informatie kunt u met de onderstaande knop downloaden.

Breda Bericht LGZ HB
Bb landgoed zhb infoavond_20 feb 22[3274].pdf (39.77KB)
Breda Bericht LGZ HB
Bb landgoed zhb infoavond_20 feb 22[3274].pdf (39.77KB)
Informatiebijeenkomst Landgoederenzone HB op 1 november

De gemeente Breda heeft een concept voorlopig ontwerp gemaakt voor de Landgoederenzone Haagse Beemden. De gemeente nodigt de bewoners en bedrijven in de Haagse Beemden uit om op maandag 1 november a.s. tussen 19:00 en 22:00 uur met hen in gesprek te gaan over dit voorlopig ontwerp. De bijeenkomst wordt gehouden in 't Kraaienest aan de Tweeschaar 12. De volledige uitnodiging is hieronder als PDF te downloaden.

 Energie A16

Langs de A16 komen op bepaalde locaties windmolens te staan. De Werkeenheid Energie A16 (kort WE A16) heeft in de afgelopen periode via huis-aan-huis-bladen de bewoners langs de A16 op de hoogte willen brengen van de ontwikkelingen. Met deze pagina's in de huis-aan-huis-bladen heeft de communicatiemedewerkster een bodem gelegd om de bewoners in de omgeving van de projecten hiermee kennis te laten maken. Het zou echter zo maar kunnen dat deze informatie u niet heeft bereikt. Daarom treft u hieronder de links aan naar de betreffende pagina's, zodat u deze informatie alsnog na kunt lezen.
Pagina 1: Algemeen Energie A16 van 28-1-2021
Pagina 2: Moerdijk en Zundert van 24-2-2021
Pagina 3: Breda en Drimmelen van 24-3-2021

 Op de website van Energie A16 kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief. Dit kan via de Rubriek CONTACTEN/Nieuwsbrief die u in de balk bovenin de website vindt.

Pagina 1
Pagina 2
Pagina 3


Wijkraad zoekt medewerkers

Momenteel is de bezetting van de wijkraad te klein om alles wat op ons af komt adequaat te kunnen behandelen, begeleiden, enz. Denk maar aan:
- de Energietransitie;
- De vermindering van CO2 uitstoot;
- De Amercentrale die van de kolen af moet, met mogelijke effecten op het stadsverwarmingsnet;
- de kreet "Nederland moet van het gas af" (gas hebben we ook nog in delen van de wijk);
- alternatieve energievormen (zonnepanelen, warmtepompen, enz.);
- windmolens langs de A 16;
- het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen in de wijk;
- de nieuwe omgevingswet;
- het verkeersonderzoek Noordelijke Rondweg;
en nog veel meer.
Daarom zoeken we medewerkers in de wijk. Als je wil participeren op één van de onderwerpen, graag. Meld je aan op bekom@haagsebeemden.nl en wij leggen je uit wat we samen kunnen doen op het vlak van jouw interesse.