VOOR DE WIJK

De komende decennia staan in het teken van de energie transitie. Ook de Haagse Beemden krijgt te maken met dit fenomeen.

Het Bekom zal proberen u zo goed mogelijk op de hoogte proberen te houden omtrent ontwikkelingen op dit terrein, die voor onze wijk van toepassing zijn. Dit doormiddel van verslagen van werkgroepen, artikelen en beleidstukken. 


Op de jaarvergadering van 12 maart is door Dhr. Pieter Klep een presentatie gegeven omtrent de energietransitie. Hierbij de sheets van de presentatie.

 


                                       https://energiea16.nl/Het Bekom neemt deel aanbesprekingen opwelke manier het aandeel van de opbrengst van de windmolens langs A16, het best ingezet kunnen worden voor de energie transitie.